40- 60 prosent ubesatte sykepleierstillinger på en vanlig dag

Nå gjør Sykepleierforbundet grep og sender fylkeslegen bekymringsmelding.

Sykepleiere på jobb ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet i Oslo.

En kartlegging Sykepleierforbundet har gjort viser at mellom 40 og 60 prosent av sykepleierstillingene i mange Troms-kommuner er ubesatt på en vanlig dag.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Sykepleierforbundet er bekymret over mangelen på sykepleiere ved flere sykehjem i Troms.

En kartlegging forbundet gjorde i februar viste at 40 prosent av sykepleierstillingene var ubesatt. Ved enkelte sykehjem var hele 65 prosent av stillingene tomme.

Nå sender Sykepleierforbundet bekymringsmelding til fylkeslegen.

– Dette må vi reagere på, for dette er alvorlige saker. En så stor mangel på sykepleiere i Troms er uforsvarlig, sier Hanne Marit Bergland, forbundsleder i Troms, til NRK.

– Lønna må økes

Hanne Marit Bergland

Leder i Sykepleierforbundet i Troms, Hanne Marit Bergland, mener at kommune må øka lønningene for å få tak i flere sykepleiere.

Foto: Guro Storskjær

Bergland mener at kommunene i fylket er nødt til å øke sykepleier-lønningene dersom de vil tiltrekke seg denne faggruppa.

– Det er svært få kommuner som lønner over tariff, altså over minstelønna. Det betyr at selv om en kommune har en skrikende mangel på denne fagkompetansen, løfter ikke kommunen lønna for å prøve å få tak i nye sykepleiere på den måten, sier hun.

Det har vært stor mangel på sykepleiere i Troms i flere år. Sykepleierforbundet i Troms gjorde en liknende undersøkelse også i 2013, og den viste at 8 av 14 spurte kommuner hadde ubesatte sykepleiestillinger.

Den gang kunne bare fire kommuner svare positivt på at de i løpet av det siste året hadde ansatt flere innenfor helse- og omsorgssektoren.

Les også: