NRK Meny
Normal

274 millioner til nordområdene

Regjeringa øker innsatsen i nordområdene med 274 millioner kroner i årets statsbudsjett.

Mesteparten går til olje- og gass-eventyret i nord. Kartlegging, seismikk og beredskap er her nøkkel-satsingsområder.

Deretter har regjeringa flagget økt overvåking og kontroll i Barentshavet for å komme det ulovlige overfisket til livs.

Som en del av oppfølgingen av den helhetlige forvaltningsplanen, blir det i statsbudsjettet for 2007 satt av 70 millioner kroner til seismiske undersøkelser i Nordland VII og Troms II.

Det er viktig å forbedre vår geologiske kjennskap til disse områdene. Dette arbeidet vil sikre oss et bedre beslutningsgrunnlag når forvaltningsplanen skal revideres i 2010, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Kamp mot overfiske

Regjeringa fortsetter kampen mot ulovlig fiske i Barentshavet. Til neste år skal det brukes 7, 5 millioner kroner på ulike tiltak som skal hindre slikt fiske.

Det blir en videreføring av bevilgninger til MAREANO-programmet med 23,6 millioner kroner.

Målet er å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Hovedfokus i 2005-2010 vil være i nordområdene.

Det blir også satt av ekstra penger til Barents 2020 og atomsikkerhet, med få titalls millioner.

Kultur og brobygging

Kultur er også en satsing i nordområdepolitikken, og her har det vært mange budsjettlekkasjer de siste dagene. Barentssekretariatet får økte rammetilskudd. Det vi nå vet er at det foreslås å bygge opp kulturfondet, for å fortsette folk til folk-samarbeidet mellom Norge og Russland.

Regjeringen setter i tillegg av ekstra midler til oppfølging av Finnmarksloven og til informasjonstiltak om nordområdespørsmål.

Det har også vært knyttet forventninger til kommuneøkonomien. Tidligere har det vært flagget at kommunene totalt får 2,59 milliarder i frie midler til neste år.

Her er nordområdetallene for 2007:

UD:

 • Prosjektsamarbeid Russland: 5 000 000
 • Arktisk samarbeid: 5 000 000
 • Barents 2020: 10 000 000
 • Presse, kultur og informasjon øremerket nordområdene: 10 000 000

OED:

 • Seabird Population Management and Petroleum Operations (SEAPOP): 12 400 000
 • Geologisk kartleggingsarbeid: 70 000 000

MD:

 • Marin arealdatabase for nordlige havområder(MAREANO/SEAPOP): 11 870 000
 • Oppfølging av Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet: 10 000 000

FKD:

 • MAREANO: 7 870 000
 • Tiltak for ulovlig uregulert og urapportert fiske: 7 500 000
 • Overvåking av fremmedstoffer - hovedvekt Barentshavet: 2 500 000

FD:

 • Kystvakt: 17 000 000

NHD:

 • MAREANO: 7 870 000

JD:

 • Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstol: 10 000 000
 • Døgnkontinuerlig tilstedevakt ved rednings-helikopterbasen i Bodø: 16 500 000

KD:

 • Det internasjonale polaråret (IPY)2: 80 000 000

Sum: 273 510 000