Slik jobber vi med oversettelse av musikk

Hvordan formidle lyd til noen som aldri har hørt før? Hvordan formidle melodi, stemning og følelser? I denne videoen redegjør tolkene for sin fremgangsmåte.

I denne videoen rengjør tolkene som skal tolke MGP 2018 om sin grunntanke for oversettelse av musikk til døve. Hvordan formidle lyd og melodi til noen som aldri har hørt det?

I denne videoen redegjør tolkene for hvordan de jobber med oversettelse av musikk til døve.

Du møter Ragna Huse, Karthrine G. Rehder, Nina Torstensen og Linda Stadshaug som skal tolke MGP 2018. I tillegg forteller leder for tegnspråkredaksjonen, Paal Richard Peterson, hvordan oversettelse av musikk er annerledes annen oversettelse.

Hanne Enerhaugen har i år fungert som tegnspråkkonsulent.

Her er innholdet i tekstformat:

PAAL Vi nærmer oss MGP, nå på lørdag 10. mars! Jeg holder på med å lage en promo, se her. Årets promo er lang, den forteller mer om vår arbeidsmåte og tenkning rundt oversettelse. Noen liker best at teksten synges "ord for ord" eller tegn for tegn, og det er en helt grei tilnærming til dette. Vi i NRK tenker at vi må oversette teksten, der det helhetlige innholdet videreformidles. Ved oversettelse snakker vi ofte om kilde- og målspråk, der kildespråket er ordene eller teksten som skal oversettes og målspråk er den ferdig oversatte teksten. Ved musikk betyr det innhold, tekst, form, stemning, følelser, rytme… Det er en stor pakke som skal fordøyes, tygges på og videreformidles. Det er et stort arbeid å formidle tanker og følelser på denne måten. Det betyr at personen som oversetter får noen følelser når vedkommende hører sangen, og akkurat den følelsen skal viderebringes slik at mottaker får den samme følelsen. Det er målet. Så vi snakker ikke om "vanlig oversettelse", men vi har en mer helhetlig tilnærming til det. Vi kan si dette er litt brutalt for oversetteren. Vanligvis når jeg leser en bok på norsk som for eksempel er oversatt fra tysk, så har jeg ikke tilgang til kildespråket, det vil si den tyske boken, kun den oversatte. På skjermen ser publikum begge deler simultant, både kilde- og målspråket. Så det en brutal situasjon for oversetteren å være i. VI håper publikum blir fornøyd den 10. mars!

HVA ER MUSIKK FOR DEG?

NINA Jeg skal tolke tre sanger.

LINDA Musikk for meg er stemning.

KATHRINE Hva musikk er for meg? Musikk er noe som kan gi en bestemt stemning, forsterke følelser eller endre følelser. Hvis man er trist, kan man "feire" tristheten, eller man kan bruke musikk for å få et mer positivt bilde.

HVORDAN FORMIDLE LYD TIL DØVE?

RAGNA Må tenke litt…

KATHRINE Jeg tenker at hvis musikken er rolig og rytmen er rolig, og utviser en slags trygghet, er også tegnene mer trygge og rolige.

LINDA Akkurat det er utfordrende, morsomt og spennende. Det handler ikke bare om tekst, bare om rytme, bare om glade eller triste følelser eller instrumenter, det er summen av alt dette til sammen.

RAGNA Det betyr at jeg er tro mot teksten og innholdet, slik at viktige ord og begreper beholdes, og stemning formidles med kroppsspråk og de følelsene man kjenner må få komme ut med bevegelser, ansiktsuttrykk osv.

HVORDAN BLIR DERE KJENT MED LÅTA?

NINA Første gang jeg hører gjennom en sang, forsøker jeg å være åpen. Hva slags energi gir sangen meg?

RAGNA Men av og til skjer det at jeg ikke får teksten og melodien til å spille sammen, kanskje fordi det er et lydbilde med mange elementer og det blir "grøtete" for meg (…) –

LINDA Først må man lytte til sangen for seg selv. Merke hvilken stemning sangen gir deg og prøve å formidle den videre.

KATHRINE Ofte lytter jeg gjennom mange ganger, så ser jeg hvilke bilder som dukker opp i hodet, hva jeg forestiller meg, hvordan personene møter hverandre, hva de gjør, sånne ting – det gjør jeg ved å lytte mye til sangen.

NINA Så begynner jeg å "leke litt" med sangen, ofte sitter jeg i bilen og lytter og prøver litt for meg selv, og etter hvert står jeg hjemme foran speilet og ser hva som fungerer. Og når jeg etter det begynner å føle at jo, her er det kanskje noe som kan fungere, da tar jeg opptak av meg selv. Jeg ser gjennom uten lyd og ser da hva som i hvert fall ikke fungerer. Sånn er prosessen. Og det er veldig viktig å få tilbakemeldinger fra andre – om de oppfatter innholdet eller ikke.

RAGNA Ofte når det er nye sanger, kommer følelsen av at man ikke klarer det. Da må man holde ut og jobbe seg gjennom igjen og igjen – det er mye arbeid og man har ofte lyst til å gi opp, og til slutt så klarer man å finne "match" mellom tekst og oversettelse.

LINDA Nå som det er MGP, er det show, klær osv. og vi må formidle det via rytme, enten det er rolige sanger eller rap, det krever mye forberedelse og det er veldig morsomt, synes jeg.

HVORDAN JOBBER DERE MED OVERSETTELSE?

LINDA Prøve å tolke helheten.

NINA Vi gir tilbakemeldinger til hverandre om hva vi synes er bra og må beholdes og hva som muligens bør endres eller jobbes mer med. Vi vil ha det naturlig.

KATHRINE Veldig godt spørsmål. Det er vanskelig å svare – det eneste svaret er ja, det kan skje at vi endrer for mye, "overtygger", men det kan også være at vi gir for lite, og budskapet blir uklart. Det er en avveining.

LINDA Da skal det tolkes og oversettes, ikke bare synge ord for ord. Da kan man lese teksten istedenfor.

RAGNA Følge ord for ord med tegn for tegn, nei, det er ikke slik jeg jobber. Jeg må se hva som er det egentlige innholdet i teksten, hva formidler den? Kanskje et bilde? Kanskje en følelse? Kanskje er det bare ett ord som er viktig? Dette må formidles på tegnspråk.

LINDA Det skal være kunstnerisk, ikke bare tekst som ukritisk formidles videre, nei, det er elementer av poesi og kunst, slik at musikk på tegnspråk blir en slags ny sjanger, føler jeg.

NINA Musikk er den energien jeg får, og det liker jeg, og tegnspråk er et så flott språk, og nå får jeg muligheten til å "leke" og kombinere disse to – å få lov til det, det liker jeg.

RAGNA Om jeg gleder meg? Ja! Det blir fest!