Hva mener partiene om skole?

NRK Supernytt har spurt, og her tolker NRK Tegnspråk svarene.

Hva mener partiene om skole?
Hva mener partiene om skole?
Hva mener partiene om skole?
Hva mener partiene om skole?
Hva mener partiene om skole?

Tolk er Marianne L. Larosi.

Bakgrunn for saken: http://nrksuper.no/super/supernytt/2017/05/13/hva-mener-politikerne-om-skole/