NRK Meny
Normal

– Vi må komme i gang så fort som mulig

Det første spadetaket for sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen bør skje i 2018, mener leder av Jernbaneforum sør, Thore Westermoen.

Togstans på Vestfoldbanen.

Leder av Jernbaneforum sør, Thore Westermoen, mener man bør starte arbeidet med Sørvestbanen så fort Eidangerparsellen er i mål.

Foto: Richard Aune

Han mener at kommunene på Sørlandet og i Telemark må jobbe aktivt for å komme i gang med bygging av Sørvestbanen så fort som mulig.

Thore Westermoen

Leder av Jernbaneforum sør, Thore Westermoen, mener man bør komme i gang med Sørvest banen så fort som mulig.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

– Man bør begynne så fort man er ferdig med å bygge traseen mellom Larvik og Porsgrunn, sier han.

Er utålmodige

Leder i samferdselsutvalget i Telemark, Sigbjørn Molvik, mener det er vel optimistisk å starte utbyggingen allerede i 2018. Han tror planleggingen av Sørvestbanen vil ta flere år.

– Vi er på hugget for å komme i gang så raskt som mulig, og når

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er utålmodig med å komme i gang med arbeidet.

Foto: Britt Boyesen / NRK

departementet har sagt de vil satse på jernbane gir dette ekstra motivasjon. Likevel har disse planprosessene en tendens til å ta lang tid, sier Molvik.

Også Fylkesordfører i Telemark, Terje Riis Johansen, er tydelig på at det haster med å få på plass planen.

– Det er et fantastisk prosjekt, som kommer til å bety mye for Telemark. Så her er vi utålmodige.

Les også:

Kan ha planene klare innen 2015

Jernbaneverket tror at de skal kunne ha planene klare innen 2015, hvis myndighetene gir klarsignal til sammenkobling i løpet av denne våren. Dette er fordi jernbaneverket kun brukte litt over et år på Intercity-arbeidet, mener Sara Grimstad i Jernbaneverket.

– Har vi klart det én gang, kan vi klare det igjen, sier Grimstad.

– Det er nå toget går. Alle kommune på Sørlandet og i Telemark må kjenne sin besøkelsestid, sier leder av Jernbaneforum sør Thore Westermoen.

Vil inkludere kystkommunene

Kragerøordfører Kåre Preben Hegland håper Stortinget velger en togforbindelse gjennom kystkommunene når Sørlandsbanen og Vestfoldbanen blir koblet sammen.

– Dette henger sammen med at sammenkoblingen skal ta hensyn til befolkning og hvor kundegrunnlaget er best.

Han legger til:

– Vi har jo fått presentert en indre og ytre korridor for sammenkoblingen i dag, og det er ikke tvil om at vi må jobbe hardt for å få den ytre korridoren. Det vil bety mye for både Kragerø og Telemark, siden Kragerø er inngangsporten til fylket. Kragerø er Telemark største turistattraksjon, det må tas hensyn til.