NRK Meny
Normal

Unikt fartøy skal kutte 40.000 trailerturer

PORSGRUNN (NRK): Elektrisk og selvkjørende fartøy skal erstatte 40.000 årlige turer med tunglastede trailere mellom Porsgrunn og Brevik.

Elektrisk og selvkjørende fartøy skal kjøre mellom Herøya og Brevik.

– Jeg tror dette vil endre måten vi kjører gods langs kysten vår, slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fast etter å ha sett Yara og Kongsberg-gruppens planer for et utslippsfritt containerskip.

Vil erstatte lastebilbruk

I dag kjører Yara hvert år mange, mange tusen trailerturer mellom fabrikken på Herøya i Porsgrunn og havna i Brevik. 20.000 turer hver vei.

Men fra 2020 skal etter planen disse trailerturene erstattes av verdens første elektriske og utslippsfrie containerskip.

Solvik-Olsen er av dem som tror at slike såkalte autonome skip ikke vil erstatte dagens skipstrafikk, men derimot vil erstatte lastebil-bruken.

– Det vil oppleves som tryggere og det blir reduserte utslipp og mindre støy, sier samferdselsministeren. Han ser også for seg at selve ideen om selvkjørende og utslippsfrie fartøy kan bli noe Norge kan satse på og tjene penger på.

Lokale havner

Solvik-Olsen drar også frem en personlig historie for å beskrive hvordan han ser for seg mange slike skip i fjordene på Vestlandet og nordover i Norge.

– Mange av oss var vant til å ha skip som kom til lokale havner i gamle dager. Jeg har slekt i Rosendal, og der var det alltid stort når skipene kom.

– Så har dette gradvis blitt erstattet med lastebiler, og den norske staten har gjort det stadig vanskeligere å lagre ting på havnene fordi det er farlig. Men jeg tror at vi nå ikke alltid opplever lastebilene som tryggere, sier Solvik-Olsen.

– Sikrere enn bemannede skip

For Yaras konsernsjef, Svein Tore Holsether, er et slikt skip et viktig steg i retning av å gjøre Yaras prosesser så miljøvennlige som mulig. Og sikkerheten er god, mener han.

– Her er sikkerheten ivaretatt. Det er sensorer og systemer på båten som skal sørge for at det ikke blir kollisjoner, sier Holsether.

– Skipet kommer til å være fullstappet med sensorer integrert med kontrollsystemer og overvåkingssystemer og her vil sikkerheten bli enda bedre enn med bemannede skip, sier Kongsberg-gruppens konsernsjef, Geir Håøy.

Yara Herøya

Unikt fartøy

– Dette er det første fullelektrifiserte, autonome fartøyet med nullutslipp i verden. Så dette er unikt, sier Håøy.

Det er Kongsberg-gruppen som skal levere teknologien, altså sensorer, kontroll, kommunikasjon og elektriske systemer om bord i «Yara Birkeland».

– Det er et viktig steg å gå inn mot autonome fartøy. Dette kan bli stort innen nærskipsfarten – også internasjonalt, sier Håøy.

 • Slutt på lukka møter

  Ordførar Hedda Foss Five i Skien vel å kutte praksisen med dei lukka møta og flyttar innhaldet i samlingane til andre fora som er opne for pressa, skriv Varden. Endringa skjer etter at Fylkesmannen konkludera med at gruppeleiarmøta i nabokommunen Porsgrunn var i strid med kommunelova.

  Hedda Foss Five
  Foto: Martin Torstveit
 • Her kan du se Østafjells 20.55:

  Østafjells 20:55
 • Dømt for å ha tent på eget hus

  Agder lagmannsrett har dømt en mann fra Midt-Telemark til 10 måneders ubetinga fengsel, for å ha tent på sitt eget hus, skriver TA. Mannen i 30-årene ble frikjent i tingretten, men flertallet av dommerne i lagmannsretten var uenige.

 • Her kan du se Østafjells 18.50:

  Østafjells 18:50