Selen har overtatt sommerparadis

Sommergjestene har forlatt Kragerøskjærgården, så nå er det selen som «ruler» på skjæra. Problemet er at det er for mange av dem.

Steinkobber på skjær i Kragerøskjærgården

REGJERER: Steinkobber i store flokker på et lite skjær i Kragerø.

Foto: Per Ole Halvorsen

Da skoleferien var over i august, ble det stille i Kragerøskjærgården. Sommerturistene fra Oslo og andre steder har forlatt hytteparadisene. Nå er det steinkobber og kystsel som har overtatt små holmer og skjær.

I hektiske sommeruker når småbåter og vannskutere freser i skjærgården, er det sjelden du ser sel. Dyrene rømmer unna trafikken og motorbråket.

Men så fort stillheten senker seg, kommer selen tilbake. Til fortvilelse for lokalbefolkningen.

Båtkaier utenfor Kragerø sentrum

Det yrende båt- og folkelivet i Kragerø har stilnet nå.

Foto: Veronica Westrin

– Bestanden må kraftig ned

I februar sendte styrelederen i Jomfruland nasjonalpark, Jone Blikra, et brev til Fiskeridirektoratet med ønske om utvidet seljakt. Kvoten på ti steinkobber ble fylt etter kort tids jakt. Nasjonalparkstyret mener at tallet på sel i skjærgården må kraftig ned.

Blikra, som også er ordfører i Kragerø, mener at det nasjonale målet på 50 kystsel i en skjærgård som Kragerø er til å leve med.

Jone Blikra

Jone Blikra ønsker svar fra Fiskeridirektoratet om økte jaktkvoter.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Stortinget har sagt at minstemålet bør være femti, og det er håndterbart. Men vi opplever at antallet er doblet flere ganger, og da har vi et problem med å få kontroll på bestanden.

50 sel på ett skjær

Det har lenge vært strid mellom havforskerne og lokalbefolkningen om hvor mange sel som finnes i Kragerøskjærgården. Naturfotograf Per Ole Halvorsen er ofte ute i skjærgården med båt. Han sier at synet av store selflokker er vanlig på høsten.

Steinkobber på skjær i Kragerø

Bestanden av steinkobbe skaper strid i Kragerø.

Foto: Per Ole Halvorsen

– Tidligere sa de at det bare var 5060 sel i skjærgården. Samtidig filmet jeg mer enn 50 sel på ett skjær i Jomfrulandsrenna. Hele bestanden kan jo ikke ligge på ett skjær. Det blir helt feil, sier den kjente naturfotografen.

Tidligere denne uka så Halvorsen mer enn 40 sel i store klynger på to små skjær ved Stråholmen, ytterst mot havet.

– De var veldig rolige, sikkert gode og mette. Samtidig kjente jeg lukta av råtten fisk. Jeg har sjelden kjent så sterk fiskelukt rundt selene, sier Halvorsen.

Per Ole Halvorsen

Naturfotograf Per Ole Halvorsen har sett flere sel i Kragerø enn det forskerne har sagt at det er.

Foto: Jan Erik Tangen

Sel eller fisk?

Samtidig med debatten om økning i selbestanden diskuteres et forbud mot torskefiske i det samme området.

Fiskeridirektoratet foreslår å forby fisking av torsk innenfor grunnlinja fra Telemark til svenskegrensa. Forbudet skal gjelde både hobbyfiskere og yrkesfiskere.

Vil forby torskefiske

– Det er pussig at samme direktorat ønsker å forby torskefiske, samtidig som de ikke gir oss tillatelse til å utvide seljakten for å redusere den dyrearten som spiser mest, sier Kragerøordfører Jone Blikra.

Seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Olav Lekve sier til NRK at selen feilaktig har fått skylda for at torsken forsvinner. Lekve viser til en masteroppgave fra Universitetet i Agder som slår fast at kystselen spiser svært lite torsk, men desto mer feit fisk:

«Hovedårsaken til nedgangen i bestanden av kysttorsk skyldes fritidsfiske. I dette området bor og ferierer mange mennesker. Mange av disse er ute og fisker.»

Til spørsmålet om det er for mange kystsel viser Lekve til at direktoratet i november sender ut forslag til jaktkvoter for 2019. Da kan Kragerø sende inn ny søknad om utvidet kvote.

Sel i Kragerø

En voksen steinkobbe kan bli opptil 150 centimeter og veie 95 kilo.

Foto: Per Ole Halvorsen