Politikerne har siste ord i bru-saken

Telemarks politikere har samlet seg i kampen om hvor en ny E18-bru mellom Porsgrunn og Bamble skal ligge. De går mot de faglige anbefalingene fra Statens vegvesen.

Grenlandsbrua

KONFLIKTOMRÅDE: En ny bru må enten legges slik at den raserer deler av boområdet langs kysten, eller den kan legges lenger inn i landet. Men da blir den trolig vanskeligere og dyrere å bygge.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg vil mene at når Statens vegvesen legger dette ut, og både Porsgrunn og Bamble kommuner som reguleringsmyndighet mener det samme, så må det være noe vegvesenet legger stor vekt på, sier leder Sigbjørn Molvik i fylkeskommunens samferdselskomite.

Vil skåne boområdene

Vegvesenet har fått innspill til planleggingen av den 18 kilometer lange E18-strekningen gjennom Porsgrunn kommune. Den nye veien skal være firefelts vei i 23 meters bredde.

På denne strekningen ligger blant annet Grenlandsbrua. Striden ligger i at mens vegvesenet anbefaler en ny bru parallelt og øst for den eksisterende Grenlandsbrua, vil nær sagt alle andre ha ny bru på motsatt side.

I hovedsak er grunnen til at politikerne går mot anbefalingen til vegvesenet, hensynet til bomiljø og hus på begge sider av Brevikstrømmen. Vegvesenets alternativ vil i sterk grad berøre bebyggelsen.

– Vi ser at det er utfordringer ved å legge en ny bru på vestsiden, men for oss har det veid tyngst at vi i størst mulig grad kan skåne boområder og bebyggelse, sier Molvik.

Viktig å stå samlet

Molvik mener det er viktig at politikerne i Bamble, Porsgrunn og fylkeskommunen står samlet i saken, og at det gir ekstra stor tyngde til standpunktet før det lages reguleringsplan.

Molvik regner med at vegvesenet legger stor vekt på dette.

– Vegvesenet har sine argumenter for å legge ny bru på østsiden, og det skal vi ha respekt for. Men vi legger vekt på andre argumenter, og kommer til en annen konklusjon. Og det er en normal, demokratisk prosess, sier Molvik.

Skal legge frem saken igjen

– Politikerne mener det motsatte av det vi har anbefalt. Vi anbefaler, av flere grunner, å gå øst. Vi har nå fått inn høringsuttalelser, både fra politikere, enkeltpersoner og vellag. Vi skal nå gå gjennom disse, og så vil vi sende over dette, med vår anbefaling, til kommunene for videre behandling, sier vegvesenets prosjektsjef Roar Gärtner.

Han sier det gjør inntrykk når både politikerne i Porsgrunn og Bamble er klare i sin anbefaling om å gå for brubygging på vestsiden av eksisterende bru.

– Vegvesenet skal nå behandle høringssvarene, før vi igjen legger saken frem for politikerne i Bamble og Porsgrunn. Nå skal vegvesenet legge frem en sak der vi begrunner hva vi går for, basert på en vurdering av alle høringsinnspill som er kommet og grunnlaget som vi har fra tidligere, sier Gärtner, og understreker:

– Politikerne har siste ord i saken.