Hopp til innhold

Forslag til ny E18 lagt fram

SKIEN (NRK): Statens vegvesen har lagt fram sin anbefaling til ny E18 over Eidangerhalvøya. Vegvesenet vil bygge en ny trasé i nærheten av nåværende E18 forbi Moheim.

Created by InfoDispatcher

Prosjektleder Roar Gärtner viser her hvor Statens vegvesen anbefaler at ny E18 over Eidangerhalvøya skal gå.

Prosjektleder Roar Gärtner la i dag fram Statens vegvesens anbefalinger til ny firefelts motorvei over Eidangerhalvøya. Vegvesenet anbefaler vei langs nåværende E18, der mye av veien blir lagt i tunneler. Prisen er anslått til rundt 7 milliarder kroner. Forslaget om å legge bru over Eidangerfjorden er dermed forkastet.

– Vi har sett på prissatte og ikke prissatte konsekvenser, og vi mener at planene om ny vei over Eidangerhalvøya er det beste og det rimeligste alternativet, sier Gärtner til NRK.

Rundt 9 kilometer av veien vil bli lagt i tunneler, og det vil bli lagt kryss med av- og påkjøring til fylkesveg 32 i Grenland på Lanner. Dagens E18 vil benyttes som lokalvei fra Lanner til Moheim. Lenger sør vil det bli kryss på Ås mellom Brattås-og Steinbrekkatunnelene.

Veistandarden for alle alternativene vil være firefelts motorvei tilsvarende E18 mellom Larvik og Langangen. Veien blir planlagt for 110 km/t.

Saken fortsetter under kartet.

E18-traseer

Statens vegvesen går inn for at den nye traseen for E18 skal gå i nærheten av nåværende vei forbi Moheim.

Foto: Statens vegvesen

Se kartet i større format her.

Informerer om planene

Kommunen og andre berørte offentlige instanser ble orientert om planene på et møte i formiddag. Fra klokken 13 holdes det et informasjonsmøte om anbefalingen hos Statens vegvesen i Skien, der berørte velforeninger og andre foreninger er invitert.

I tillegg til ny vei, ligger det også inne planer om en ny Grenlandsbru, parallelt med den nåværende. Gärtner sier det ikke er avgjort om den nye brua kommer sør eller nord for den nåværende brua. Det skal også bygges en ny parallell tunnel til Kjørholttunellen.

Les også: Legg fram forslag til ny E18 i dag

Les også: Vil ha bru over Eidangerfjorden

To planalternativer

Statens vegvesen har vurdert to hovedalternativer til ny E18 over Eidangerhalvøya. I tillegg til traseen, har vegvesenet vurdert å bygge en bru over Eidangerfjorden.

Bruplanene har blitt estimert til å koste rundt 9 milliarder kroner. Et slik prosjekt ville ha omfattet store inngrep i uberørt natur på Lannerheia. På Heistad ville brua ha kommet inn i søndre del av Lundeåsen, og der var veien foreslått lagt i løsmassetunell. Hadde dette alternativet blitt vedtatt, ville mellom 20–30 hus ha blitt revet. Statens vegvesen har altså ikke valgt dette alternativet.

Anbefalingen til Statens vegvesen blir nå sendt ut på høring, og over påske starter den politiske behandlingen.

Ny E18

Her kunne brua over Eidangerfjorden ha kommet.

Foto: Statens vegvesen