Ungdom: - NRK må være mer synlig

Porsgrunn (NRK): NRK har utfordringer med å nå ungdomsgruppa mellom 12 og 19 år. Kringkastingsrådet får nå innspill fra elever ved Medier og Kommunikasjon ved Porsgrunn Videregående.

Elever forbereder seg til å møte NRK

Elevene jobber med siste innspurt før de skal møte NRK å komme med sine innspill.

Foto: Jeanett Pettersen

Elevene ved Porsgrunn Videregående har blitt invitert til Kringkastingsrådet, for å fortelle hva ungdom tenker om NRK og hvordan de bruker tilbudet deres.

– De må tørre å gjøre litt mer stunt. De må skrike litt høyere, sier Arvid Knutsen (19).

Elevene er glad for at de har fått denne muligheten. Selma Stang Lund (18) ser at NRK nå ønsker å komme i kontakt med ungdom.

– Det virker som de er ute å treffe gruppen vår nå, og at de har store problemer med det på egenhånd. Da er det bra at vi kan få bidra.

Må bli bedre på promotering

Stang Lund trekker frem at det er mange ungdom som faktisk ikke kjenner til det tilbudet NRK har. Og at NRK må bli bedre på markedsføring av programmene sine.

Arvid Knutsen

Arvid Knutsen er en av flere elever som ser frem til å bli hørt av NRK

Foto: Jeanett Pettersen / NRK

Julie Anda Hoveland (19) trekker frem at NRK må bli bedre på promotering utenfor sine egne kanaler.

– For nå må vi allerede være på NRK for å bli oppmerksom på hva de har å tilby.

Satse direkte på ungdom

Knutsen mener at NRK virker til å være redde for å bli tatt for en useriøs kanal. Det gjør at de er redd for å gjøre ungdommelige ting.

– Så fort NRK legger penger og ressurser inn i programmer så blir det veldig bra. Men når de skal gjøre kjedelige ting på sin gamle NRK måte, så blir det veldig lite interessant for oss unge, legger Hoveland til.

Selma Stang Lund

Selma Stang Lund gleder seg over at NRK nå vil jobbe målrettet mot unge

Foto: Jeanett Pettersen / NRK

Ungdom liker andre typer nyheter

Bruker ungdom NRK?

– Jeg tror ikke NRK er det første de går på om de skal lese nyheter, sier Hoveland.

Hva må de gjøre for å trekke til seg flere ungdom?

– Ungdom liker nok saker som er litt mer tabloide. Vi mener ikke at NRK burde bli tabloide, men at de burde ha saker som det er litt sprett i.

Må være mer synlig i sosiale medier

Slik som ting er i dag, så tror ikke ungdommen at NRK er i stand til å konkurrere med sosiale medier. Men sosiale medier må bli mer brukt som en måte å nå de på.

Hoveland påpeker at NRK må bli flinkere til å tenke over at unge klikker seg fra et sted til et annet, og at det ofte starter på sosiale medier.

– Sånn som det er i dag så er det ikke mange som går direkte inn på NRK.no. Man er på sosiale medier, og ser at det er et innlegg fra NRK, og klikker seg videre.