Hopp til innhold

53 prosent hører digital radio

Bruken av digitale plattformer for å høre radio har økt til 53 prosent, viser en ny undersøkelse.

DAB-nettet er nå ferdig utbygd. Næringsministeren fikk æren av å trykke på knappen.

I fjor høst ble den siste hovedsenderen for det nye DAB-nettet satt i drift. 99,5 prosent av befolkningen kan nå høre NRK-kanalene digitalt. I tillegg vil nettet bli forsterket med flere mindre lokale sendere og sendere blant annet i veitunneler i tiden framover. 53 prosent hører nå radio digitalt.

Digitalradioundersøkelsen for perioden oktober – desember 2014 viser at andelen som lytter til radio digitalt fortsetter å øke. DAB er størst av de digitale plattformene.

Størst vekst på DAB

Radiolyttere i Norge blir regelmessig spurt hvor de hører radio. Ved siste måling rapporterte 47 prosent at de kun hører radio via FM-båndet, mens 53 prosent oppgir at de bruker en digital plattform. I følge undersøkelsen er det størst lyttervekst via DAB.

Det overrasker ikke daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark. Via DAB kan du hente radiosignalet direkte til radioen, andre digitale plattformer krever internett eller at du hører radio via et fjernsynsmottak.

- Radio som kringkastes er tradisjonelt den viktigste distribusjonsformen. Derfor er det ikke overraskende at kringkastingsteknologien DAB er størst av de digitale plattformene, selv om folk har større tilgang på apparater med internett-tilgang, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge i en pressemelding.

Han mener økt oppslutning først og fremst viser at nordmenn liker det utvidete radiotilbudet de finner digitalt.

36 prosent hører på DAB

36 prosent av radiolytterne bruker DAB-radio. 17 prosent bruker internett, mens 11 prosent bruker digitale tv-mottakere. Tar man høyde for lyttere som benytter flere plattformer blir den akkumulerte digitale bruken 53 prosent.

DAB-bruken har vokst vesentlig på to år. Da man begynte målingen i 2012 var 14 prosent av radiolytterne på DAB, mens internett og digital-tv ble brukt av henholdsvis 13 og 10 prosent.

Torvmark mener det er naturlig at framtidens radiolytting fordeler seg på flere digitale plattformer.

- Alle land som er i en overgangsprosess fra analog til digital radiodistribusjon ser at radiolyttingen vil finne sted på flere plattformer, men vurderer samtidig at kringkasting, altså via DAB-kanalen vil bli den viktigste på sikt, forklarer Torvmark.

Flere har DAB i bil

Undersøkelsen viser også at stadig flere får DAB i bilen. 17 prosent oppgir nå å ha DAB i bilen mot bare ti prosent året før. Tallet inkluderer adaptere og bilradioer.

- Dette er en god utvikling med tanke på at oppgraderingen den norske bilparken skal gjennom, men vi erkjenner selvsagt at det fortsatt er langt igjen før alle har fremtidssikker radio i bilen, sier Torvmark.

Dette er digitalradioundersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting i forbindelse med digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjøres fortløpende og måler digitalandelen i slukkekravene. Tallene er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio.