Hopp til innhold
Info fra NRK

Gauteshow opp i kringkastingsrådet

45 klager på NRKs humorserie Gauteshow skal behandles i rådsmøtet. Mange av klagene handler om seriens humor om kortvokste.

I klagebehandlingen skal det også blant annet handle om NRKs dekning av utenriksnyheter, som det pågående bondeopprøret i Europa.

Rådet skal blant annet behandle humorserien Gauteshow

Årets andre møte i rådet har i tillegg til klagebehandlingen to hovedtemaer. Det handler om de mange valgene som skal gjennomføres i mange land i 2024, deriblant valget i USA og valg til Europaparlamentet. I tillegg skal NRK orientere om hvordan man jobber for at NRK skal oppleves som en fellesarena for befolkningen.

Agenda

Kl.09.00 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Snorre Valen

09.10 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Ca 11.00 Pause

Ca 11.15 Tidenes valgår i verden

Over halve verdens befolkning skal stemme over noe i 2024. Innledning v/ utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen og prosjektleder Laurie McGregor

Ca 12.00 Lunsj

Ca 12.45 NRK som fellesarena

Innledning v/ direktør for strategi og medier, Jørgen Heid, mediesjef TV Anniken Næss, mediesjef lyd Cathinka Rondan og analysesjef Kristian Tolonen.

Saker som skal klagebehandles

  1. Dekning av plagiat-saken i Debatten og Dagsrevyen.
  1. Dekning av bondeopprøret i Europa samt den generelle utenriksdekningen.
  2. Gauteshow.
  1. Sak om Taylor Swift og Superbowl.
  1. Dekning av aktivister på Kongsberg-gruppens julebord.
  1. Dekning av rettssak om soningsforhold for Behring Breivik.
  1. Nyhetssak om stengt vei til Hammerfest.

Neste rådsmøte er 18. april