NAV om køen: Havner i skyggen av alt arbeidsliv

LANGESUND (NRK): – Vi har fått virkeligheten midt i trynet og møtt et utall stengte dører, sier moren til 19 år gamle Mathias. NAV er klar over at mange står i kø.

Mathias Weitemeyer

19 år gamle Mathias har akkurat begynt å like kaffe, og tar gjerne en kopp sammen med moren sin om morgenen.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Mette Weitemeyer heller opp kaffe til seg og sønnen. 19-åringen har nylig begynt med voksendrikken. De tar gjerne en kopp på morgenen før skole og jobb.

Mathias og Mette Weitemeyer

Mathias og mamma, Mette Weitemeyer, nyter en fin sommermorgen sammen i Langesund.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Ingen valgmuligheter

Mathias har Downs og går sitt fjerde og siste år på videregående.

Jeg har ikke bestemt helt hva som skal skje i årene som kommer. Litt problematisk akkurat det.

Mathias Weitemeyer / Ungdom uten tilbud

Nå har han egentlig ikke noe å velge mellom. Og det er han ikke alene om.

– Over 50 prosent av dem under 26 år har ingen ting å gjøre, sier Christian Wendelborg.

Wendelborg er forsker ved NTNU og har ledet arbeidet bak en rapport om overgangen fra skole til arbeidsliv for utviklingshemmede.

Utviklingshemmete marginaliseres også i arbeidsmarkedstiltak som opprinnelig var ment for dem og resultatene viser at utviklingshemmete faller nærmest helt utenfor aktive tiltak rettet mot et ordinært arbeidsliv og penses inn på et spor rettet mot tiltak for et skjermet arbeidsliv.

Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning / NTNU-rapport, desember 2017

– Trodde dette var fikset

Christian Wendelborg

Christian Wendelborg har skrevet rapport om hvordan funksjonshemmede har det i overgangen mellom skole og jobb.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Rapporten kom ved årsskiftet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Wendelborg og kollegene har kartlagt kartlagt hvem som er i arbeid, skolens tilretteleggelse for å få folk i jobb, om det er en sammenheng mellom disse, samt samarbeidet mellom etatene.

Forskerne konkluderer med at unge med utviklingshemning er i utkanten av alt
arbeidsliv, både ordinært og skjermet.

Mange blir overrasket når de får høre at Mathias ikke har noe å gjøre til høsten. De har hørt historiene om dem som er ute i jobb og trodde samfunnet hadde fikset dette.

Mette Weitemeyer / NRK

Hos NAV står Mathias på venteliste for utplassering i arbeid, det samme gjør han på varig tilrettelagt arbeid via kommunen. Han har ikke kommet inn på folkehøgskole og han får ikke gå et femte år på videregående. Ved kommunens dagsenter er det kø, og kommunen har ikke kommet med andre tilbud.

– Katastrofalt

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen er leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, mener det er mangel på koordinering mellom skole og arbeidsliv.

– Det er katastrofalt. Det er et system som overhodet ikke fungerer, sier Gitlesen.

Han peker på at mange av dem som har en utviklingshemning trenger hjelp til å aktivisere seg, og at de derfor blir ekstra sårbare når de blir gående hjemme.

Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i NAV sier at det er deres ansvar å hjelpe Mathias.

Jeg er jo enig i at det er helt feil at en 18-19-åring, som er motivert for å delta i arbeidslivet, ikke får den muligheten.

Jan Erik Grundtjernlien / Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i NAV

Må søke permisjon

Regjeringen har i årets budsjettet satt av penger til 300 nye plasser for varig tilrettelagt arbeid. I revidert nasjonalbudsjett er det gitt penger til ytterligere 100. Om dette gir Mathias noe å gjøre er uklart.

– Nå har vi fått en økning i budsjettet, det bidrar jo noe, men vi har fortsatt noe vei å gå, sier Grundtjernlien.

– Er NAV klar over at det er mange som står i kø?

– Ja, det er vi klar over.

På kjøkkenet i Langesund er kaffestunden over, men til høsten kan bli mange kaffekopper sammen.

– Det å være alene hver dag, hele uken, det går ikke, sier Mette Weitemeyer.

Hun sier hun må søke permisjon for å bli hjemme med Mathias, noe som vil gi store konsekvenser for familiens økonomi.

Mathias Weitemeyer på arbeidstrening

Mathias Weitemeyer på arbeidstrening.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK