Hopp til innhold

Åtte av ti med utviklingshemning er uten jobb

En fersk rapport viser at det er svært høy arbeidsledighet blant utviklingshemmede. – Det må til en holdningsendring i samfunnet, sier forsker ved NTNU.

Anna Haugland

Anna Haugland (24) er en av mange med en utviklingshemning som står uten jobb.

Foto: Morten Knudsen / NRK

– Mitt største ønske er å komme meg ut i arbeid, sier Anna Haugland.

Hun sitter hjemme i leiligheten på Kverneland i Rogaland, noe hun har gjort store deler av sitt voksne liv. Hun er en av mange med en mild form for utviklingshemning og som står uten jobb.

Det er estimert at 7 av 10 med utviklingshemming i Norge har en mild form. Det vil si at de er i full stand til å jobbe. Likevel sitter 80 prosent hjemme.

– Jeg blir trøtt og sliten og vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg sitter for det meste bare og ser i veggen eller går tur med hunden, fortsetter Anna.

Ønsker endring

Forsker ved NTNU, Christian Wendelborg, har ledet gruppen som har skrevet den 180 sider lange rapporten om overgangen fra skole til arbeidsliv for utviklingshemmede. Han mener årsakene til den høye ledigheten er sammensatt, men at det har mye med holdninger og forventninger til utviklingshemmede å gjøre.

Christian Wendelborg

Christian Wendelborg er forskningsleder for rapporten

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Vi har ikke forventninger om at de har noe å bidra med i et moderne arbeidsliv. Det gjør det jo vanskelig for folk med en utviklingshemning å komme seg inn i arbeidslivet.

Wendelborg tror også et viktig steg for å inkludere utviklingshemmede er å først og fremst gi dem muligheter. Han sier at hvis vi skaffer oss kunnskap og kjennskap til utviklingshemmede, så bryter vi også ned fordommer og barrierer til arbeidslivet. Det vil gjøre noe med holdningene våre.

– Trenden har i alle år vært at vi forventer hardtarbeidende og produktive ansatte på arbeidsplassen. Personer med særskilte utfordringer passer ikke inn i det bildet. Vi må derfor gå i oss selv og se hvilket viktig bidrag også utviklingshemmede kan gi.

Flere inn i ordinære bedrifter

Direktør i NAV Rogaland, Truls Nordahl sier det ikke er ønskelig at så mange står uten jobb og sett ut fra et samfunnsperspektiv vil de gjøre det de kan for å endre trenden.

Truls Nordahl

Truls Nordahl mener vi må få flere inn i ordinære bedrifter

Foto: Morten Knudsen / NRK

– Jeg har inntrykk av at mange bedrifter synes det er komplisert å ha utviklingshemmede i sine bedrifter. Det skyldes at de er usikre på om de har nok kompetanse og kapasitet til å fungere optimalt i arbeidslivet.

– Jeg tror vi skal fortsette å bruke skjermede bedrifter, men ved å også få flere inn i ordinære bedrifter kan vi kanskje dempe usikkerheten mange arbeidsgivere sitter med.

Enig med NAV

NAV mener likevel de ser en positiv holdningsendring blant norske arbeidsgivere. De tror at flere er villige til å strekke seg lenger enn de har gjort før. Det er også NHO enige i.

Tormod Andreassen

Tormod Andreassen er enig med NAV

Foto: Morten Knudsen / NRK

– NHO er enige med NAV i at det vil være positivt å få flere utviklingshemmede ut i det ordinære arbeidslivet. Vi må likevel se på hvordan behovet i de ordinære bedriftene faktisk er, sier direktør i NHO Rogaland, Tormod Andreassen.

Flere nyheter fra Rogaland