Lokalavisene skaffer politikerne flest stemmer

Politikere sanker ikke flest personstemmer ved å være aktive på sosiale medier. Det gjør de ved å være synlige i lokalavisene, viser studie.

Telemarkspolitikerne i lokalavisene

ILLUSTRASJON: Både lokal- og rikspolitikere figurerer ofte i media. Best uttelling i form av personstemmer får de i lokalavisene.

– Vi ser at Facebook-deltagelse og hvor stor rekkevidde du har gir utslag på antall personstemmer. Men det utslaget er mindre enn ved synlighet i lokalaviser.

Marius Rohde Johannessen

Marius Rohde Johannessen jobber ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Foto: Privat

Det sier førsteamanuensis Marius Rohde Johannessen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Sammen med Eiri Elvestad har han gjennomført en studie i to kommuner på Østlandet. I ettertid er det også sett på flere kommuner i Telemark.

Politikernes synlighet og opptreden i sosiale medier har fått mye oppmerksomhet, og før årets stortingsvalg skal Facebook møte norske politiske partier for å snakke om hvordan politikerne kan engasjere i valgkampen.

Tror tradisjonelle medier vil stå sterk

At antall oppslag i lokalavisene trekker flest stemmer forklares med at majoriteten av dem som stemmer ikke utgjør den største andelen av dem som bruker sosiale medier.

– Ungdom er i større grad kun på sosiale medier, sier Johannessen.

Forskeren har sett på politikere og sosiale medier siden 2009. Han sier årene frem til 2017 viser at sosiale medier har etablert seg som nok en kanal politikere kan bruke for å drive valgkamp. Men selv etter et generasjonsskifte er han ikke så sikker på at sosiale medier vil danke ut de tradisjonelle mediene.

– I hvert fall til og med forrige stortingsvalg, som vi har tall på, var det TV som var det viktigste mediet, sier han.

Bård Hoksrud på eldrehjem

Frp-politiker Bård Hoksrud er et kjent fjes for mange.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Bruker lokalavisene ofte

Medlem av helse- og omsorgskomiteen og stortingsrepresentant for Frp i Telemark, Bård Hoksrud, hadde flest medieoppslag av alle stortingsrepresentantene i Telemark da det nylig ble gjort en opptelling i databasen Retriver.

Fra november i fjor til mai i år hadde Hoksrud 1070 oppslag i media. Frp-eren sier lokalavisene er viktig for ham som politiker og at det er ved oppslag i lokalpressen at han oftest får merke folks engasjement på kroppen.

Hoksrud tror også det er viktig for politikerne å være til stede på Facebook.

– Det blir forventet at man er på Facebook. Jeg tror valgkampen i USA viste at sosiale medier får en større rolle, selv om jeg ikke tror vi er der helt enda i Norge, sier han.

Antall medieoppslag per stortingspolitiker fra Telemark

Navn

Antall oppslag

Bård Hoksrud, Frp

1070

Terje Aasland, Ap

759

Geir Bekkevold, KrF

646

Solveig Sundbø Abrahamsen, H

166

Lene Vågslid, Ap

125

Christian Tynning Bjørnø, Ap

116

Totalt

2887

Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet var i fødselspermisjon annenhver måned fram til april.

Sjefredaktør i Varden, Tom Erik Thorsen, sier han ikke er overrasket over hovedkonklusjonen i studien.

– Mye av debatten rundt dette har dreid seg om at sosiale medier er det eneste rette for å vinne et valg og få oppmerksomhet. Det stemmer jo ikke. Lokalavisene har alltid hatt og vil alltid ha en veldig viktig rolle i lokaldemokratiet. Og jeg er glad for at undersøkelsen indikerer dette, sier han.