Kontrollutvalget: – Nye Skien vgs må ut på nytt anbud

SKIEN (NRK): Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune mener byggingen må ut på nytt anbud, på grunn av manglende kontroll på økonomien. Det ble enstemmig vedtatt torsdag ettermiddag.

Nye Skien videregående skole

SKOLETEGNINGENE: Et enstemmig kontrollutvalg vedtok at byggingen av nye Skien videregående skole må ut på nytt anbud.

Foto: Illustrasjon: Skanska

– Det er for stor risiko knyttet til prislappen og modellen som er valgt. Dette prosjektet er ikke under kontroll, sier leder av kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune, Per Lykke.

Nye Skien videregående skole er det største byggeprosjektet fylkeskommunen noensinne har hatt.

Lykke begrunner dette med at først var prislappen på 618 millioner kroner, og onsdag kom det frem at prislappen ser ut til å bli minst 740 millioner kroner.

– I tillegg har man en spesiell klausul, som sier at hvis man fortsetter, må man betale 50 prosent av alle byggeoverskridelser. Da kan det bli enda dyrere, sier Lykke.

Fylkesordfører og fylkesrådmann

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid og Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen satt godt konsentrert i dagens møte i kontrollutvalget.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Bekymret over utvalgets syn

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid mener dagens møte i kontrollutvalget har vært nyttig fordi dette er en stor og komplisert sak.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sier at kontrollutvalget signaliserer en usikkerhet hun må ta til etterretning.

– Viser vedtaket at man ikke har hatt god nok kontroll?

– Jeg opplever at det har vært god nok kontroll, og har også fått juridiske betenkeligheter på dette hele veien, så det bekymrer meg at det oppleves sånn i kontrollutvalget, sier Evensen.

– Hvorfor tror du politikerne i utvalget ser det annerledes?

– Jeg tror at de ikke forstår sikringstiltakene og modellen vi bygger etter, sier Evensen.

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen deler ikke kontrollutvalgets syn på prosessen rundt nye Skien videregående skole.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Mente det var nødvendig med to rapporter

Lykke er også kritisk til at administrasjonen har bestilt en juridisk vurdering fra et advokatfirma om byggingen. Fra før har kontrollutvalget fått laget en juridisk betenkning fra et annet advokatfirma.

Han sier kontrollutvalget ikke var kjent med administrasjonens rapport før media omtalte den i går, og at dette er uheldig for saksbehandlingen.

Fylkesrådmannen mener det var nødvendig å bestille en egen rapport om den nye skolen.

Men Per Lykke mener hun burde ventet.

– Hun kunne avventet den uavhengige advokaten. Det hadde vært naturlig. Hun visste ikke engang hva vår uavhengige advokat i kontrollutvalget hadde kommet frem til, sier Lykke.

Han opplever rapporten nærmest som en motrapport, og sier at det nesten er overrumpling.

– Jeg så at advokaten til kontrollutvalget kanskje ikke kjente modellen han skulle utrede, og da ble jeg usikker. Da gikk jeg til den advokaten som kjente saken best, sier Evensen.

Kontrollutvalgsleder Per Lykke

Kontrollutvalget vedtok at byggingen av nye Skien videregående skole må ut på nytt anbud. Det sier leder av kontrollutvalget, Per Lykke.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Flere støtter leder av kontrollutvalget

Flere av kontrollutvalgets medlemmer har også vært kritiske. Blant dem er Tor Erik Baksås (Sp).

– Fylkeskommunens juridiske rapport er ikke uavhengig, sier Baksås.

Han mener advokatfirmaet som er hyret inn av fylkesrådmannen, har en interesse i saken. Rapporten fra det advokatfirmaet kom til en annen konklusjon enn rapporten på vegne av kontrollutvalget.