Ny skole kan bli enda dyrere

Den nye videregående skolen som skal bygges på Klosterøya i Skien kan komme til å koste 740 milllioner kroner. Dette blir kjent samtidig med at en ny juridisk rapport vil ha skolen ut på nytt anbud.

Nye Skien videregående skole

NY PRISLAPP: Det er full juridisk forvirring om kostnader og saksbehandlinga for den nye skolen.

Foto: Illustrasjon: Skanska

Det er fylkesrådmann Evy-Anni Evensen som opplyser om prisøkningen.

– 620 millioner kroner ligger i den saken jeg har lagt fram, og så ligger det et tillegg - totalt opp mot 740 millioner kroner.

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen har ikke vurdert stillingen sin etter alt bråket om den nye skolen.

Foto: Roald Marker / NRK

Fylkesrådmannen mener dette ikke er nytt.

– Skolen ligger med sitt innhold på på 620 milloner kroner. I tillegg ligger prisstigning og anskaffelsene som fylkesutvalget bestilte her tidligere.

– Er det noen mulighet for at politikerne vil se på tillegga som en utvidelse av ramma?

– Det er jo det vi har utredet juridisk og fått to forskjellige svar på, sier Evensen.

Evensen sier prosessen må stoppes dersom fylkespolitikerne ikke godkjenner det første forprosjektet.

– Men da er vi en situasjon at Telemark Fylkeskeskommune eier en flat tomt på Klosterøya og har en ferdig skole tegna klar.

Anbudet bør ut på nytt

Johan Henrik Frøstrup varsler søksmål

Advokat Johan Henrik Frøstrup mener anbudsprosessen kan være lovstridig.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Nyheten om at skolen blir dyrere kommer samme dag som en ny juridisk rapport laget av skiensadvokat Johan Henrik Frøstrup.

Frøstrup har på oppdrag fra kontrollutvalget gjennomgått saksbehandlinga rundt kontrakten fylkeskommunen har inngått med Skanska om å bygge den nye skolen på Klosterøya.

Han vil ikke kommentere rapporten i media.

Avvik mellom vedtak og anbud

Men i rapporten står det at anbudsprosessen ikke har vært i samsvar med fylkestingets vedtak om å bygge nye Skien videregående skole på Klosterøya. Han påviser avvik mellom vedtaket i fylkestinget om en bindende kostnadsramme på 620 millioner kroner - og at det i anbudsutlysinga står at dette er et anslag som ikke er bindende.

Frøstrup mener det foreligger betydelig tvil om anbudsprosessen og forprosjekteringa har vært gjort i samsvar med lov om offentlige anskaffelser.

Han konkluderer med at kontrakten om gjennomføring av prosjektet bør lyses ut på nytt, og nå som ei ordinær totaltentreprise.

Ifølge rapporten blir entrepenørselskapet Skanska inhabilt - og kan ikke være med i den nye anbudskonkurransen.

– Misforståelser og feilslutninger

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen stiller seg undrende til denne juridiske vurderinga.

Her er det åpenbart mange misforståelser, som har ført til feilslutninger. Det er svært beklagelig, særlig når påstander og konklusjoner fremsettes på tvers av og i stid med dokumentasjon som er fremlagt, og i sterk kontrast med de juridiske spesialistvurderingene som vi har innhentet om samme saksforhold.

Hun viser til at det er gjort en annen juridisk vurdering som har kommet til en helt annen konklusjon.

Wikborg og Reins rapport kom i går, og konklusjonen i den er at en eventuell økning av investeringsrammen i seg selv ikke kan anses som en vesentlig endring av kontrakten.