Dag Vidar (47) gikk fra data til omsorgsyrket: – Det endret livet mitt

PORSGRUNN (NRK): Få hadde trodd at IT-arbeiderens kalde datafingre en dag skulle bli til to varme hender i eldreomsorgen. – Flere må regne med å bytte yrke fremover, sier Nav.

Dag Vidar Frønes og Inger-Lise Weber

OMSORG: Det var uaktuelt for Dag Vidar Frønes å jobbe i helsesektoren. Inger-Lise Weber (83) er glad for at kona hans klarte å få han på andre tanker.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

For et år siden tok livet en helt ny vending for Dag Vidar Frønes. IT-konsulenten fra Skien stod uten jobb og fremtidsutsikter. Det var kona som ba han sjekke ut prosjektet «Menn i helse».

– Jeg tenkte at omsorgsyrket ikke passet for meg, så det var helt uaktuelt i starten. I dag tenker jeg helt annerledes, og klarer faktisk ikke beskrive hvor godt jeg liker min nye hverdag.

Dag Vidar Frønes og Inger-Lise Weber

Inger-Lise Weber mener Dag Vidar Frønes passer perfekt i jobben som helsefagarbeider.

Han er én av over 800 menn som innen april 2018 vil være en del av det nasjonale utdanningsløpet «Menn i helse». Prosjektet har vært en stor suksess siden oppstarten for flere år siden; 92 prosent av de med fagbrev får en jobb de kan leve av innen helsesektoren.

Nav: – Flere må bytte yrke

Ifølge Nav må flere belage seg på å gjøre som Dag Vidar Frønes i fremtiden. Årsaken er svingninger i arbeidsmarkedet.

– Stadig flere må regne med å bytte yrke fremover. Bakgrunnen er rett og slett at sammenhengen mellom det som etterspørres av arbeidskraft ikke stemmer overens med det som tilbys, sier assisterende fylkesdirektør i Nav Telemark Tone Størseth.

Det er best jobbutsikter innen helsefag og ulike fagarbeiderstillinger, legger Størseth til.

Tone Størseth

Tone Størseth i Nav er helt klar på at flere må belage seg på å endre yrkeskurs i livet.

Foto: Line Omland Eilevstjønn

Kona fornøyd med «ny» mann

Inger-Lise Weber (83) fra Porsgrunn er glad for at nettopp Dag Vidar Frønes er hjemmetjenestens utsendte.

– Dag Vidar passer perfekt til dette yrket. Faktisk er det greiere med mannlige helsefagarbeidere, for de er mer stabile i humøret, sier 83-åringen.

– Kona mi mener jeg har fått et viktigere fokus i livet. Hun sier jeg bryr meg mer. Dette er et utrolig givende yrke, sier Dag Vidar Frønes.

Tabubelagt

Prosjektet «Menn i helse», som nå er godt etablert i Trøndelag, Vestfold, Akershus, Telemark, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Møre og Romsdal og Østfold, skal bidra til økt rekruttering av menn til helse- og omsorgstjenestene i Norge.

– Vi mener vi deler ut gullbilletter fordi vi byr på en ny start i livet for mange menn. Vi har verdens beste kvinner i helsesektoren, men menn har andre ideer, tanker og erfaringer. Til sammen utgjør dette en arbeidskraft som er til det beste for brukerne, sier leder av «Menn i helse»-prosjektet Frode Rønsberg.

Frode Rønsberg

Frode Rønsberg i Menn i helse-prosjektet mener de deler ut gullbilletter til mennene som blir en del av prosjektet.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

Stine Nordahl, fylkeskoordinatoren i Telemark, forteller at mange menn synes det er tabubelagt å jobbe i helsesektoren. De fleste endrer mening.

– Det er moro å høre menn si at de skulle valgt dette yrket fra starten av. Mange vokser i dette yrket, og ser virkelig verdien av å hjelpe andre.

Deltakere på menn i helse- informasjonsmøte

160 menn møtte opp på Menn i helse-audition i Stavanger i januar.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK