NRK Meny
Normal

Breviksbrua ferdig i juli

Breviksbrua åpner for ordinær trafikk 13. juli, - fire måneder tidligere enn planlagt.

Breviksbrua

På Breviksbrua er arbeidet nå over i siste fase. Brua åpner for ordinær trafikk 13. juli.

Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Statens Vegvesen /

Reparasjonsarbeidene startet i mars 2014. Da var det uvisst hvor store skader som hadde oppstått på bærekablene som holder brua oppe.

– Vi har hatt en gjennomgang av framdriften og kan nå fortelle at vi vil avslutte arbeidet i løpet av uke 28. Brua blir åpnet for ordinær trafikk seinest 13. juli, opplyser prosjektleder Trygve Stien i Statens vegvesen.

Kontroller før arbeidet startet viste at det var brudd i 42 av wiretrådene i bærekablene. Ytterligere 15 blei oppdaget under arbeidet. – Dette var færre enn fryktet, opplyser byggeleder Jan Arvid Førland i Statens vegvesen.

Jan Arvid Førland Statens Vegvesen

– Vi skal være ferdig med alt arbeid på Breviksbrua slik at vi kan åpne for ordinær trafikk den 13. juli, opplyser byggeleder Jan Arvid Førland i Statens vegvesen.

Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Statens Vegvesen.

Ferdig i april

– Rekkverket på Trosvikvegen bru vil stå ferdig i løpet av april, mens monteringen av det nye gjerdet på Breviksbrua er i full gang. Her blir det fortløpende montert først nytt gjerde, deretter klatresikring på toppen, sier Førland.

I løpet av mai måned skal rekkverkene og de nye lysmastene være montert på vestsiden av brua, på samme side som gang- og sykkelvegen. Den siste tida blir det gamle gjerdet og lysmastene på østsiden fjernet og nyt rekkverk monteres.

69 millioner kroner

– Så langt har vi også holdt oss innenfor budsjettet som har en total ramme på 69 millioner kroner, hvorav vel 52 millioner er til det tekniske bruvedlikeholdet og resten til ulike trafikktiltak, forklarer prosjektleder Trygve Stien.