Borgestadklinikken bryter med Helse Sør-Øst

SKIEN (NRK): Norges største rusinstitusjon, Borgestadklinikken, har sagt opp avtalen med Helse Sør-Øst etter det klinikksjefen kaller «råd» fra helseminister Bent Høie. Det betyr at behandlingsplassene ved klinikken legges ut på anbud, trolig i løpet av to år.

Siri Svenkerud, Ellen Sofie Øvrum og Yngvar Thorjussen

Borgestadklinikkens administrasjonssjef Siri Svenkerud, direktør Ellen Sofie Øvrum og avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen har sagt opp avtalen med Helse Sør-Øst.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Klinikkdirektør Ellen Sofie Øvrum tror likevel at statsråden er overrasket over det som har skjedd.

– Jeg tror ikke dette er noe han er helt forberedt på. Vi har for så vidt varslet det, men det er ganske unikt i Helse-Norge at en institusjon sier fra at det ikke er mulig å drive innenfor de rammene det regionale helseforetaket setter, sier Øvrum.

Underskudd

I november i fjor meldte NRK at Borgestadklinikken gikk mot et underskudd i 15-millionersklassen i år på grunn av mangel på tilskudd. Det førte til at klinikkens forhold til Helse Sør-Øst ble dårlig, siden de ikke fikk økt pasienttilskuddet – altså å få bedre betaling for hver pasient de behandler.

Mens Borgestadklinikkens døgnpriser var 4250 kroner, ønsket de en økning til 5700 kroner. Til sammenligning var det i 2014 en gjennomsnittlig døgnpris på 8500 kroner ved offentlige sykehus, ifølge Borgestadklinikken.

Sist fredag sendte derfor ledelsen ved Borgestadklinikken et brev der de sier opp avtalen med Helse Sør-Øst.

– Det er fordi vi gjennom år har sagt ifra om at vi har for smale rammer. Underskuddet tærer på egenkapitalen, og det sier seg selv at det ikke er bærekraftig over tid, sier Øvrum.

Borgestadklinikken ber derfor om 70 millioner kroner (for økningen på døgnprisene fra 4250 kroner til 5700 kroner). Og derfor har klinikkledelsen fått et råd – eller beskjed om at det eneste alternativet til å drive som i dag – om å si opp rammeavtalen og komme ut på anbud.

Uendret for pasienter

Dette svaret kom altså fra helseministeren – som ikke ville gripe inn og sikre at økonomien ved klinikken var så god at de kunne unngå å legge ned behandlingsplasser.

– Det var Høie som i fjor høst ga rådet i et svar til stortingsrepresentant Olaug Bollestad, da hun spurte om han ville sikre en drivverdig økonomi. I svaret sier Høie at vi enten må drive videre med de rammene vi har, eller så må vi si opp og komme ut på anbud.

Og det har Borgestadklinikken nå gjort.

Behandlingsplassene ved klinikken legges derfor ut på anbud, trolig i løpet av to år.

I praksis vil det i to år drives som normalt både for pasienter og behandlere, mens administrasjonen ved klinikken jobber for å forberede anbud, hvis ikke myndighetene eller helseministeren griper inn.

Til etterretning

Klinikkledelsen sier de ikke har mottatt reaksjoner verken fra Helse Sør-Øst eller helseministeren ennå.

TIL NRK sier direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Alice Beathe Andersgaard, at de tar Borgestadklinikkens beslutning til etterretning.

– Dagens avtale løper ut 2017. Helse Sør-Øst RHF vil nå vurdere hvordan vi skal videreutvikle det samlede behandlingstilbudet innen dette fagområdet i de aktuelle sykehusområdene.

Helseminister Høie er ikke enig med klinikkdirektør Øvrum i at han har gitt råd til Borgestadklinikken om å si opp avtalen.

– I svaret til Stortinget var jeg tydelig på at det er Helse Sør-Øst som har ansvar for å inngå avtaler slik at det gis forsvarlige helsetjenester i regionen. I svarbrevet skisserte jeg to alternativer. Det var å stå for det tilbudet klinikken har gitt eller å si opp avtalen.