Til Stortinget for å be om penger

OSLO (NRK): Borgestadklinikken kan ikke fortsette driften som nå uten å få økt tilskudd. Nå ber de politikere på Stortinget om hjelp.

Ellen Sofie Øvrum på Stortinget

Direktør på Borgestadklinikken, Ellen Sofie Øvrum er på Stortinget for å be politikerne om hjelp til å få økt tilskudd.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi kan ikke fortsette driften slik det er nå. Vi er billigst i landet, og kan ikke fortsette å drive med underskudd, sier Ellen Sofie Øvrum, direktør på Borgestadklinikken.

I dag driver Borgestadklinikken for en døgnpris på 4250 kroner. De ber om en døgnpris på 5700 kroner for å kunne drive i den skalaen som de gjør i dag.

Billigst i landet

– Helseforetakene som driver det samme, får en døgnpris på 8750 kroner, så vi er uansett langt under dem i pris, sier Øvrum. Å fortsette som nå ville føre til en kvalitetssenkning av tilbudet til den enkelte bruker.

Hun peker på at Borgestadklinikken Blå Kors har både lokale og regionale undervisningsoppgaver.

– Vi er lokalsykehus for Telemark, og blir utdanningsinstitusjon for rusmedisin. Den lave døgprisen utarmer oss over tid.

Hun sier det til syvende og sist vil gå ut over pasientene, om det ikke blir tilført mer midler.

– Får vi ikke mer penger, må vi legge ned deler av tilbud vi har i dag slik at vi kan opprettholde et fullverdig kvalitativt tilbud for de som får hjelp.

Flere institusjoner blir berørt

Hun sier flere institusjoner som i dag er i drift, vil bli berørt dersom Borgestadklinikken må kutte.

– Hvis det skal monne, må en av lokasjonene legges ned. Det blir enten Bragernes i Drammen, eller Loland i Kristiansand, i kombinasjon med plasser i Skien, sier Øvrum.

Solveig Sundbø Abrahamsen fra Høyre er overrasket over det hun hører, men lover å ta saken vidre.

For meg er dette helt nytt, men dette er noe jeg vil ta opp med helseministeren vår, sier hun.

Jeg sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og vil følge det opp både der og overfor helseministeren, svarer Bård Hoksrud fra Frp. Både Hoksrud og Sundbø Abrahamsen er bekymret over den store prisforskjellen mellom offentlige og private helseinstitusjoner. Pr. i dag ligger døgnprisen på Borgestadklinikken under halvparten av døgnprisen på lignende offentlige behandlingsplasser.