Flere slutter med rus

Gravide rusmisbrukere kommer tidligere til behandling nå enn tidligere. Flere beholder også barnet etter fødsel.

Gravid
Foto: colourbox.com / colourbox.com

En ny undersøkelse, som er gjennomført av Kompetansesenteret Rus (Korus), viser at flere gravide rusmisbrukere kommer til behandling nå enn tidligere. En av dem som nå lever rusfritt med barnet sitt, er Cecilie.

– Jeg ser for meg en lys og rusfri fremtid sammen med barna mine, sier Cecilie.

Hun er i gang med studier og ønsker etter endt utdanning å komme seg i jobb. Av hensyn til sønnen velger hun å ikke bruke etternavnet sitt. Livet så ganske annerledes ut for noen år siden, da hun gikk gravid med sitt første barn.

– Livet var veldig kaotisk, mye rus, alle mulige rusmidler, et veldig ustabilt liv rett og slett, sier Cecilie.

Hun lever et rusfritt liv med sønnen

Cecilie lever et rusfritt liv med sønnen.

Foto: Liv Drangsholt

Intet valg

Behandlingen hun fikk på Borgestadklinikken i Skien, opplevde hun at hun måtte ta, uansett om hun ville eller ikke.

– Jeg hadde ikke noe valg. Enten måtte jeg legge meg inn frivillig eller så hadde det blitt fattet et vedtak om tvang. Jeg fikk tidlig beskjed om det, forteller Cecilie.

I rapporten fra Korus kommer det frem at helsepersonell har blitt flinkere til å avdekke gravide med rusproblemer.

– Dette er veldig positive resultater. Det er klart at jo tidligere vi får kvinnene inn, jo større sjanse er det for at det går bedre med barnet og det går bedre med mor. Vi kan starte behandling på et tidligere tidspunkt, sier Liv Siljan.

– Viktig med tidlig behandling

Siljan er seksjonsleder for skjermet avdeling for gravide ved Borgestadklinikken.

Hun mener det er viktig at den vordende moren kommer tidlig inn til behandling.

– Det er helt avgjørende. Denne tvangsparagrafen er jo for å verne barnet mot rusmidler, og det er klart jo mindre fosteret blir påvirket av rusmidler, dess større sjanse er det for at det er friskt. Det er også flere kvinner som beholder barnet etter fødsel, og det har nok sammenheng med hvor tidlig de kommer inn, sier Siljan.

For Cecilie var det en tøff tid å gå gravid og starte behandling.

– Det var veldig tøft i starten, det å dra fra alt som er trygt, men da jeg kom dit fikk jeg gradvis utvikle meg og bli tryggere, både på personalet og meg selv. Jeg ble sikker på at dette skulle jeg klare, sier Cecilie.

– Trenger tvang

At gravide blir avruset ved tvang, syne hun er bra.

– Jeg synes det er helt fantastisk, rett og slett. Det har gitt meg mulighet til å skape endring i livet mitt, sier Cecilie.

Hun innser at det å slutte med rus kan være vanskelig, på tross av at man er gravid.

– Man kan være ganske ambivalent i forhold til å ta det valget, og da er det godt at noen kan ta det valget for deg, sånn at man kan starte et bedre liv.

Ved Borgestadklinikken er Siljan glad for rapporten, som nå ligger på bordet.

– Denne rapporten er viktig for at vi skal være bevisst på hva vi holder på med, det å finne ut hvor vi eventuelt bør sette inn mer arbeid. Når kvinnene kommer tidligere inn nå, så er det fordi de ute i kommunene jobber bedre og er mer bevisste på gravide rusmisbrukere.

På et område er det fremdeles vanskelig å få oversikt over folk i faresonen.

– Vi har nok et mørketall i forhold til alkohol, at vi ikke oppdager så godt gravide som misbruker alkohol, og det er noe vi må jobbe mer med.