NRK Meny
Normal

Tillitsvalgte: – Rammer de mest sårbare barna

SKIEN (NRK): Tillitsvalgte ved Sykehuset Telemark mener kutt i 10 stillinger ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling rammer pasientene. Og det kan bli kuttet mer.

Fem tillitsvalgte ved Sykehuset Telemark

BEKYMRET: De tillitsvalgte ved Sykehuset Telemark er bekymret over at flere kutt skal gå utover pasientenes behandling.

Foto: Roald Marker / NRK

I et møterom på Sykehuset Telemark er det samlet tillitsvalgte fra fem forskjellige faggrupper. De ansatte er redd økonomien ved sykehuset fører til stillingskutt for sårbare pasientgrupper.

– Vi er bekymret fordi nedskjæringene nå blir så store at det har stor betydning for barn og unge med psykiske problemer i Telemark, sier foretakstillitsvalgt Thor Severinsen.

I fjor gikk Sykehuset Telemark underskudd med rundt 65 millioner. Det betyr sparekniv over hele fjøla, også i barne- og ungdomspsykiatrien. Det er de tillitsvalgte enige i, men det kan gå for langt, mener Severinsen.

– Vi ønsker å si fra slik at både befolkningen og politikerne vet at vi nå har en situasjon som også rammer barn og unge med psykiske problemer. Jeg tror ikke det var ønsket fra politikerne at det skulle bli slik, men dette er konsekvensene. Sykehusledelsen har ansvaret for å prioritere innenfor de rammene de får, men heller ikke de kan trylle.

Bekymret over kvaliteten

Opptrappingsplanen for psykisk helse ga flere stillinger og et løft, men psykolog Simen Hjort Sulejewski sier at det skjedde en endring i 2011.

– Sidan da er det kuttet ti stillinger, og hvis de kuttene som er planlagt nå gjennomføres, vil vi ha 25 prosent færre behandlerstillinger til det samme befolkningsgrunnlaget. Vi er bekymret for at det i verste fall kan gå ut over kvaliteten på behandlingen til de pasientene som vi ønsker å behandle best mulig.

Det er fem barne- og ungdomspsykiatri- poliklinikker i Telemark med til sammen 100 ansatte.

Deler bekymringene

Steinar Aase

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase deler de tillitsvalgtes bekymringer.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase deler bekymringene til de tillitsvalgte

– Jeg synes det er helt riktig at de sier ifra. Jeg har hatt de samme bekymringene, og de har jeg hatt lenge. Jeg er spesielt bekymret for barne- og ungdomspsykiatrien. Om disse barna og ungdommene ikke får god hjelp i denne viktige fasen av livet, kan det få alvorlige og langvarige konsekvenser. Da tenker jeg på konsekvenser som det å få utdanning, komme seg inn i arbeidslivet og det å finne en livspartner.

Tom Helge Rønning

Direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, sier de skal gjøre det de kan for at ikke kuttene skal ramme pasientene.

Foto: Roald Marker / NRK

Direktør Tom Helge Rønning er ikke enig i at det er kuttet kun i fagstillinger på disse stedene.

– Dette dreier seg om barne- og ungdomspsykiatrien, og det er en pasientgruppe som er sårbar. Så jeg har forståelse for bekymringen.

At de tillitsvalgte roper varsku gjør inntrykk på Rønning.

– Ja, det gjør det. Og jeg har forståelse for at de gjør det. Og så er det ledelsens oppgave å forvalte de pengene vi har på best mulig måte. Jeg er opptatt av å skjerme denne pasientgruppen så godt jeg kan.