Kutter innen psykisk helsevern og rusbehandling

SKIEN (NRK): Sykehuset Telemark kan bli nødt til å spare over 13 millioner kroner innen psykiatri og rus neste år.

Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark

PSYKIATRI-KUTT: Sykehusets styre skal behandle forslaget til budsjett torsdag 15. desember.

Foto: Øystein Økter / NRK

Dette tilsvarer en hel sengepost, sier tillitsvalgt og leder av Telemark Legeforening, Thor Severinsen.

Tor Severinsen

Tillitsvalgt Thor Severinsen sier kuttet er en stor del av tilbudet fordi sykehuset ikke har mange slike sengeposter.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I forslaget til neste års budsjett får klinikk for psykisk helsevern og rus et krav om å spare 13,2 millioner kroner. Det tilsvarer en sengepost med 11 senger.

– Det er svært vanskelig for oss, for det ser ut som vi er nødt til å redusere på tilbudet til pasientene.

Dette fører til at færre pasienter kan tas inn til innleggelse, og når de først slipper til, får de et kortere opphold. Det blir i bunn og grunn et dårligere tilbud til pasientene, sier Severinsen.

– Konsekvensen er at vi ikke kan gi dem et døgntilbud når det er det en vurderte at disse pasientene trenger, eller at tilbudet blir kortere enn det som er gunstig. Behandlingen blir derfor ikke så god som den burde vært.

– Sykepleierne strekker seg lenger og lenger

To sengeposter slås sammen

To sengeposter skal slås sammen til en, og totalt 11 senger skal bort. Men konstituert administrerende direktør ved sykehuset, Tom Helge Rønning, sier at en del av sengene ikke har vært fullt utnytta i dag, og at dette handler om å tilpasse tilbudet til behovet i fylket. Han tror pasientene fortsatt får et godt tilbud.

Tom Helge Rønning i styremøte ved Sykehuset Telemark

Administrerende direktør Tom Helge Rønning har fortsatt tro på å gi et godt tilbud innen psykiatri og rus.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

– Det ligger muligheter her i å tilpasse kapasiteten vår etter det behovet som er. Det er mulighet til å behandle disse pasientene i større grad poliklinisk, på dagtid.

Han sier at Telemark har veldig mange sykehussenger per 1000 innbyggere sammenliknet med andre helseforetak.

Så i dette ligger det også en tilpasning av i forhold til det behovet som er, sier Rønning.

Forslaget til budsjett skal styrebehandles 15.desember.

Les også: