Professor i geriatri: – Større sjanse for å overleve med akuttgeriatrisk avdeling

En av Norges fremste eksperter i geriatri, Torgeir Bruun Wyller, mener Sykehuset Telemarks forslag om å fjerne akuttilbudet for syke eldre, gjør at man kan forvente høyere dødelighet blant dem som blir innlagt.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, mener Sykehuset Telemark bommer kraftig når de foreslår å legge ned akuttilbudet for eldre for å spare 5–6 millioner kroner.

For å legge ned akuttgeriatrisk avdeling er skandaløst, mener Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

– Større sjanse for å overleve med akuttgeriatrisk

– Det er viktig å gi et akuttgeriatrisk tilbud til gamle, som er skrøpelige fra før og blir akutt syke på toppen. Vi vet at det å gi dem et akuttgeriatrisk tilbud vil gi dem større sjanse for overlevelse, sier han.

Akuttgeriatrisk tar seg av eldre mennesker som utsettes for akutte situasjoner og sykdomstilstander. Utviklingen i Norge er at det blir stadig flere eldre, og derfor at et stadig større antall eldre personer utsettes for akutt sykdom. Det er ofte også kompliserte pasienter.

Ledelsen ved Sykehuset Telemark foreslår å legge ned denne avdelingen, med åtte sengeplasser og syv ansatte. Sammen med andre tiltak skal sykehuset spare 20 millioner kroner ved medisinsk klinikk.

Kan forvente høyere dødelighet

Wyller sier at eldre ofte har annerledes sykdomspresentasjon, atypisk symptombilde og hyppige komplikasjoner, og at de har alvorligere sykdom enn yngre ved innleggelse i sykehus. Gamle med annen og kronisk sykdom i utgangspunktet er spesielt utsatt for komplikasjoner, inkludert akutt forvirring ved akutt sykdom.

– Det å ta vekk akuttgeriatrisk betyr at man kan forvente høyere dødelighet og at kommunene får tilbake gamle mennesker med større omsorgsbehov, sier han.

For å bedre situasjonen ved mottaket har sykehusledelsen i Telemark nylig ansatt fire overleger i turnus der, hvor det før var turnusleger som tok imot pasientene. Wyller mener at det bare er tull at dette kan kompenseres med overleger i mottak.

– Stikk i strid med kunnskap

– Dette får store konsekvenser når pasienten har komplekse sykdommer. Dette er en pasientgruppe som er for krevende for kommunale sengeplasser, og som skal ligge på sykehuset.

Og Wyller slår fast:

– Nedleggelsen er trist, og stikk i strid med det vi har av kunnskap. Der er også stikk i strid med det som mange andre sykehus gjør. Der ser man at geriatri er noe man må satse på. Dette er ikke stedet å spare inn.