34.000 venter på politiattest

Det er nå minst seks ukers ventetid for å få politiattest. – Vi erkjenner at det er et veldig høyt tall, svarer politiattestkontoret.

Politiattest

LANGE KØER: Flyktningstrømmen er én av flere årsaker til at uvanlig mange nå venter på å få svar på søknad om politiattest.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Politiattestkontoret i Vardø har mer enn nok å gjøre om dagen. Faktisk ligger det hele 34.000 søknader på vent, noe som betyr mange ukers ventetid for dem som har søkt rundt omkring i landet.

Leif Sætrum er avdelingsleder i Østfinnmark politidistrikt

Leif Sætrum ved politiattestkontoret sier de håper å få unna mye av søknadskøen innen de neste to-tre ukene.

– Det tallet er veldig høyt, men det er flere årsaker til ventetida, sier avdelingsleder for politiattestkontoret i Vardø Leif Sætrum.

– Det har vært en økning i antall hjemler som gir grunnlag for politiattest. I tillegg har vi oppgradert systemene våre etter innførsel av ny straffelov, noe som har gitt oss noen ekstra utfordringer.

Køen økte med flyktningstrømmen

Flyktningstrømmen til Norge har også bidratt til lengre ventetid.

– Mange trenger politiattest for å jobbe på ulike mottak, og vi har fått pålegg fra Politidirektoratet om å prioritere søknadene til dem som skal jobbe med mindreårige asylsøkere.

– Blir det lenger kø fordi det hele er samlet på ett kontor i Vardø?

– Nei, det vil jeg ikke si. Vi har utvikla verktøy som gjør at politiattestene som gis ut er korrekte.

18 jobber på spreng

Leif Sætrum forteller at de er 24 ansatte ved politiattestkontoret, og at 18 av dem jobber spesifikt med utstedelse av politiattestene.

– Jeg har ikke noe svar på når vi kommer à jour, men jeg håper vi får unnagjort en del i løpet av de neste to-tre ukene.