Idrettsforbundet: – Vil ha varsling om overgrepsdømte

Evigvarende politiattester kan skape smutthull for overgripere. Nå vil idrettsforbundet varsles når en person med plettfri vandel blir dømt for overgrep mot barn.

 Illustrasjonsbilde. (Norway Cup på Ekebergsletta i 2003).

Idretten er en av arenaene som kan utnyttes av personer som ønsker å misbruke barns tillit til voksne.

Foto: Bjørnflaten, Thomas / NTB scanpix

Når en person med «ren» politiattest blir dømt for overgrep mot barn er det ingen automatikk i at politiet kontakter idretten eller andre oppdragsgivere.

Det betyr at en overgrepsdømt person med ulike typer verv kan gjøre flere barn til offer, i intetanende idrettsklubber og arbeidsplasser, som lener seg på troverdigheten til en politiattest.

Idrettsforbundet vil at politiet styrker innsatsen.

Per Tøien

Kommunikasjonssjef for Norges Idrettsforbund, Per Tøien, utfordrer politiet til å varsle dersom en person med plettfri politiattest blir overgrepsdømt.

Foto: NRK

– Dersom det skjer noe i perioden etter at politiet har utstedt en ren attest så synes vi det er logisk at organisasjonen som har bedt om attesten får beskjed om det, sier kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Per Tøien, til NRK.

Smutthull

Bekymringen er skjerpet etter at det i fjor ble slutt på at attestene hadde tidsbegrenset varighet.

– En politiattest er dessverre gyldig til evig tid dersom du ikke skifter arbeidsplass eller endrer verv i frivillige organisasjoner, forklarer avdelingsleder for Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Leif Sætrum.

Leif Sætrum er avdelingsleder i Østfinnmark politidistrikt

Avdelingsleder for Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Leif Sætrum, forklarer at dette kontoret i Vardø har det nasjonale ansvaret for utstedelse av politiattester.

Det er kun når en ny oppdragsgiver krever politiattest, at opplysningene oppdateres. Da er den gyldig i tre måneder.

For allerede etablerte forhold kan en arbeidsgiver eller organisasjon be om en ny attest, men det skjer kun om det foreligger mistanke.

Smutthullet oppstår altså dersom en voldsdømt ikke endrer stilling og verv.

– Falsk trygghet

– Det kan være en falsk trygghet at man engang har fått utstedt en politiattest, sier Sætrum.

Dessuten betyr ikke et stykke papir at en persons sti er helt ren.

– Dersom vi ser at en person har vært i politiets søkelys i flere tilfeller, men ikke er blitt dømt for forholdet, så sender vi ut en politiattest med "intet å bemerke".

Men så hender det at de tar en telefon til det lokale politiet.

– Vi kan velge å sende et varsel til det politidistriktet hvor vedkommende er tilbudt jobb om at de må vurdere å varsle arbeidsgiver, selv om det står i politiattesten «intet å bemerke».

– Ikke godt nok

I frykt for at evigvarende politiattester skal skjule overgripere, har idrettsforbundet, på eget initiativ, vedtatt en intern regel om at ingen kan ha attester som er eldre enn tre år. De oppfordrer også til at enhver ny oppgave må utløse en ny politiattest.

Nå vil forbundet at politiet aktivt oppsporer alle verv en voldsdømt har politiattest for, og varsler oppdragsgiverne.

Grete Lien Metlid

Politiinspektør Grete Lien Metlid opplyser at politi og påtale har forholdsvis vide hjemler til å kunne varsle ved siktelse eller domfellelse for overgrep av barn. I dag foretar politiet rutinemessig en vurdering av varsling av arbeidsgiver, men det er ikke i dag rutiner for å innhente informasjon fra enheten som utsteder politiattester.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Politiinspektør i Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, er i prinsippet enig.

– Det bør sees på rutiner for å kontrollere om det foreligger politiattester for verv/stillinger hvor det bør varsles, sier Metlid.

Det kan være en relativt enkel oppgave, ettersom alle norske politiattester, siden desember i fjor, utstedes på kontoret i Vardø, og kan innhentes der.

– Det er først nå vi har fått en felles enhet for dette i politiet, og det gir oss bedre muligheter og oversikt til å ivareta varslinger når vi har hjemmel til dette, sier Metlid.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger