Hopp til innhold

Vil ha timeout for byggingen av nye E18

Regningen for nye E18 gjennom Asker og Bærum passerer neste år en halv milliard kroner, bare for planlegging og kjøp av eiendommer. Samtidig er flere og flere kritiske til gigantprosjektet.

Ny E18 over Ramstadsletta

Over Ramstadsletta blir det en dagstrekning før nye E18 dukker inn i tunnelen igjen midt på bildet. Montasje i retning Oslo.

Foto: Statens vegvesen

Pengene til ny E18 gjennom Asker og Bærum renner ut i strie strømmer, samtidig som stadig flere er kritiske til den enorme veiutbyggingen.

Ifølge Statens vegvesen ser regningen slik ut:

  • 150 millioner kroner, grovt regnet, på planlegging i perioden fra 2010 til og med 2015.
  • 106 nye millioner er foreslått satt av til planlegging neste år, i handlingsprogrammet for Oslopakke 3 som Akershus fylkesting og Oslo bystyre behandler neste uke.
  • 290 millioner kroner er bevilget over statsbudsjettet til å kjøpe opp eiendommer på strekningen Lysaker–Ramstadsletta bare i løpet av inneværende år. Det er pr. i dag gjort avtaler om kjøp av tre boliger.

– Sett ned foten

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet advarer mot å bruke flere penger på å planlegge E18, før politikerne vet hva de vil.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Nå ber Naturvernforbundet om at planleggingen stanses, inntil politikerne får bestemt seg for hva de vil med utbyggingen–som til sammen skal koste 40 milliarder kroner.

– Det er helt klart at man må ta en timeout i planleggingen av E18 nå. Ellers er vi i ferd med å male oss inn i et hjørne der resultatet blir en løsning med mer bilkjøring og mer forurensning, sier leder Lars Haltbrekken.

Hvis det skal brukes flere penger nå, må de brukes til å planlegge en kraftig reduksjon av veiprosjektet, mener Naturvernforbundet.

Ministeren kjører på

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen følger den lokale E18-debatten, men ser lite nytt.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

På Oslo-siden av fylkesgrensen sa et bredt flertall i bystyret allerede for ett år siden at motorveiplanene til 40 milliarder kroner må reduseres.

Hva partiene mener i praksis, har det vært vanskelig å få svar på.

Det er fortsatt bare SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne som mener at ny E18 må skrinlegges. I Arbeiderpartiet er det intern uenighet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har ingen planer om å bremse opp.

– For regjeringen og Frp er det viktig å få bygd god infrastruktur, både vei og jernbane. Derfor fortsetter vi å jobbe med en ny og bedre E18 inn og ut av Oslo, sier ministeren.

Han forholder seg til stortingsflertallet som har sagt ja til gigantprosjektet.

– Jeg registrerer at Ap ikke lenger har en veldig samlet partilinje. I Stortinget sier de at de er for, i Oslo driver de valgkamp mot. Det får være Arbeiderpartiets problem at de dobbeltkommuniserer.

E18 ved Høvik

E18 gjennom Høvik i Bærum.

Foto: Emilie Helberg Saksæther / NRK