Hopp til innhold

Gutter bør få jentevaksine, mener overlege

Gutter og menn kan også få kreft og kjønnsvorter av HPV-viruset. Men de får ikke vaksinen gratis, slik jenter får.

Harald Moi og Gardasil-vaksine

Overlege Harald Moi på Olafiaklinikken på Ullevål mener både gutter og jenter bør vaksineres mot HPV-viruset som kan gi underlivskreft og kjønnsvorter.

Foto: Terje Christiansen/NRK/Charles Rex Arbogast/AP

Siden 2009 har alle norske jenter i 7. klasse fått gratis vaksine mot HPV-viruset (humant papillomavirus). Vaksinen skal hindre kjønnsvorter og kreft i livmorhalsen.

– HPV kan også føre til kreft i munnhule, penis og endetarm, påpeker overlege og professor Harald Moi ved Olafiaklinikken på Oslo Universitetssykehus.

Harald Moi

Overlege Harald Moi mener alle gutter og jenter under 26 år burde få vaksinen gratis.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han vil at flere skal få den hjelpen vaksinen kan være.

Må betale selv

Vaksinen er også godkjent for gutter, men norske myndigheter har valgt å begrense tilbudet til jenter på 12 år. Gutter i alderen 9-15 år kan få vaksinen hos fastlegen, men må da betale selv.

Erfaringer fra Australia, som har innført vaksinen for begge kjønn, viser klart at også gutter har stor nytte av den. Særlig når det gjelder kjønnsvorter, viste den umiddelbart resultat. Det er ingen grunn til å avgrense den til ett årskull og bare ett kjønn.

Harald Moi, overlege

Kreftregisterets nettsider står det tydelig at «Gutter med homofil legning vil ha særlig nytte av å bli vaksinert».

Moi mener alle norske jenter og gutter – opp til 26 års alder – burde bli tilbudt vaksinen på det offentliges regning.

HPV-vaksine Gardasil

HPV-vaksinen Gardasil er ett av to merker på markedet. Det andre heter Cervarix.

Foto: Charles Buchanan / Ap

I tillegg til Australia, har USA, Storbritannia og Sør-Korea innført vaksinen for begge kjønn og i bredere aldersgrupper, betalt av det offentlige.

Livmorhalskreft rammer årlig rundt 300 kvinner i Norge. De andre kreftformene som er forbundet med HPV-viruset er på rask frammarsj.

Kreft av munnsex

Kreft i munnhulen, i mandler og tungeroten, har økt betydelig i Norge de siste tjue årene.

Årsaken er høyst sannsynlig HPV-viruset, og forekomsten knyttes blant annet til utbredelsen av munnsex. De som får denne sjeldne sykdommen blir også stadig yngre, viser tall fra Kreftregisteret.

Dyre sprøytestikk

Setter sprøyte

Tre stikk, med 6 måneders mellomrom, må til.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Den vanligste HPV-vaksinen Gardasil er en dyr vaksine. De tre sprøytestikkene koster mellom 3500 og 4000 kroner hvis de skal settes privat. Vaksinen er også godkjent for gutter, og i enkelte miljøer er det en del som velger å vaksinere sønnene sine på eget initiativ.

Harald Moi mener norske myndigheter burde ta seg råd til å utvide tilbudet, både til unge kvinner og unge menn.

Andelen unge jenter som tar vaksinen i 7. klasse er økende, og motstanden ser ut til å ha minsket, viser tall fra Folkehelseinstitiuttet.

81 prosent av norske jenter født i 1999 har fått minst én av de tre dosene som vaksinen består av. 71 prosent er fullvaksinert. Bivirkningene som er rapportert er beskjedne og dreier seg stort sett om lokalt ubehag etter nålestikket.

Kjønnsvortetall stuper

I 2007 innførte Australia HPV-vaksinen som programvaksine til jenter i alderen 12-13 år, og tilbud om gratis vaksinasjon til unge kvinner opp til 26 år.

Vaksinasjonsdekningen i Australia har vært høy. Forekomsten av kjønnsvorter er redusert med 93 prosent hos kvinner under 21 år. Blant kvinner mellom 21-30 år er forekomsten redusert med 73 prosent. I tillegg har det vært en nedgang i tilfeller av kjønnsvorter hos heteroseksuelle menn med 82 prosent takket være flokkimmunitet.

I hele verden er det gitt 111 millioner doser av Gardasil, men vaksinen er ny og langtidseffekten usikker. Videre forskning vil vise om det er behov for påfyll om 8-10 år, eller om vaksinen gir livslang immunitet.

Beskytter også uvaksinerte

Dersom også guttene ble vaksinert, ville dette også gi bedre beskyttelse for de jentene som av en eller annen grunn ikke er vaksinert.

Harald Moi, overlege

En del foreldre som har døtre over den alderen der de får vaksinen på skolen, velger å sette sprøytene hos fastlegen. Det gjelder også en del gutter, men tallene ser ikke ut til å være store.

Harald Moi har selv vaksinert sin datter som var over 12 år da vaksinen kom. Hvis han hadde hatt en sønn i den aktuelle aldersgruppen, er han ikke i tvil.

– Jeg ville gitt den til min sønn dersom han var under 26 år, sier Moi.

HPV-vaksinering på skole i USA

Her får en 13 år gammel elev HPV-vaksine av helsesøster på en skole i Miami, USA. I USA får både jenter og gutter tilbud om vaksinen.

Foto: Joe Raedle / Afp

Han anbefaler politikerne å innlemme HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet for gutter.

– Inntil det skjer, råder jeg foreldre til selv å kjøpe denne vaksinen, selv om den er dyr, sier han.

Han håper mer blest om saken vil føre til at flere blir oppmerksom på muligheten.

Få spør

En ringerunde til en del leger, helsesøstre og helsestasjoner i Oslo og Akershus, viser at få gutter/menn spør etter vaksinen.

Helsesøster i Nordre Aker bydel i Oslo, Kristine Hartvedt, sier at dette er en ukjent problemstilling der hun jobber på Sogn videregående skole.

– Jeg har ikke fått noen spørsmål fra mine elever eller foreldre, sier hun.

Foreløpig er det ikke mange gutter/menn som har tatt vaksinen. På Olafiaklinikken, som er et helsetilbud til seksuelt aktive kvinner og menn, har det vært noe pågang fra menn som har sex med menn. De ønsker å beskytte seg mot vorter og kreft i strupe og anus.

Guttevaksine ikke vurdert spesielt

Lill Trogstad er forsker og lege på HPV-programmet i Folkehelseinstituttet.

Hun forteller at årsaken til at gutter ikke ble inkludert i vaksinasjonsprogrammet opprinnelig, var at forskningen startet med fokus på livmorhalskreft, og at det manglet data på effekten hos gutter/menn.

Beslutningen om å innføre vaksinen i 2009 bygget på en forskningsrapport fra 2008 som viste at det var samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre den for kvinner.

Nicole Giacopelli får HPV-vaksine i Woodcliff Lake, USA

Nicole Giacopelli (17) får HPV-vaksine av helsesøster i Woodcliff Lake, USA. Amerikanerne har regnet ut av vaksineringen er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Foto: Mike Derer / AP

Da ble kostnadene ved vaksinasjonsprogrammet veid mot antall vunne leveår. Nå finnes det flere tall å hente inn, men arbeidet med å samle og analysere disse er ikke ferdig før senere i år. Dette arbeidet ledes av Marianne Klemp i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

– Når resultatet er klart, mot slutten av året, vil vi gi vår anbefaling. Deretter er det opp til Folkehelseinstituttet, og i siste instans politikerne, sier Klemp.

Lønnsomt å vaksinere gutter

I USA er det gjort analyser som viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å vaksinere også gutter.

I Folkehelseinstituttet vil de ikke komme med noen anbefaling til politikerne før de har fått oppdatert status. Arbeid er i gang for å kartlegge forholdet mellom nytten av vaksinen og kostnadene ved å innføre den for flere aldersgrupper og evt også gutter/menn.

– Deretter blir det en politisk beslutning om tilbudet skal utvides, sier Lill Trogstad.