Hopp til innhold

Vil bygge Aker før Gaustad, men ikke redde Ullevål

Nye UIlevål-utredninger vil være å skyte oss selv i foten, mener lederen i Oslo Arbeiderparti. Høyre er enig.

Ullevål sykehus

BØR IKKE BEVARES: Bare Frp og Rødt gikk inn for å redde Ullevål sykehus i bystyrets helse- og sosialkomité.

Foto: Anders Fehn / NRK

Dermed er Ullevål sykehus er langt skritt nærmere den nedleggelsen som flere aksjonsgrupper og fagmiljøer har brukt mye tid og krefter på å kjempe imot.

Det er nemlig klart at et bredt flertall i Oslo bystyre støtter beslutningen til Oslo Universitetssykehus (OUS), Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie om å bygge nye sykehus på Aker og Gaustad - til ti milliarder kroner hver - og på sikt legge ned Ullevål.

Bekymret for kapasiteten

Oslo kommunes høringsuttalelse til Helse Sør-Østs planer for Oslo-sykehusene fram mot 2035 ble behandlet i helse- og sosialkomitéen i går.

Oslo-politikerne er svært bekymret for om det vil være nok kapasitet til å gi byens befolkning et tilfredsstillende sykehustilbud i framtida.

Oslo kommune er svært bekymret for at Helse Sør-Øst undervurderer kapasitetsbehovet spesielt for lokalsykehus i Oslo sykehusområde.

Oslo kommunes høringsuttalelse

Men Fremskrittspartiets forslag om å utrede en bevaring og utbygging på UIlevål i stedet for å bygge nytt på Gaustad, fikk bare støtte fra Frp selv og Rødt.

Mange sykehus i kø

Frode Jacobsen

VIL IKKE REDDE ULLEVÅL: Frode Jacobsen (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi er redd for at nye utredninger nå bare vil sette hele prosessen på vent. Det vil være uforsvarlig i forhold til at Oslo har et stort behov for nye sykehus, sier leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen.

– Det er nok av sykehus i landet som står i kø for å bli bygd. Hvis vi gjør noe som kan skape utsettelser, skyter vi oss selv i foten og kommer enda lenger ned på prioriteringslistene, sier han.

Aker først

Samtidig går et bredt flertall inn for å bygge nytt Aker sykehus før et nytt sykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad.

Oslo bystyre mener gjenoppbyggingen av Aker lokalsykehus er viktigst og må prioriteres først av de nye sykehusplanene i Oslo, og at det er særlig viktig at bydelene i Groruddalen får tilbake Aker som lokalsykehus.

Oslo kommunes høringsuttalelse

De statlige helsemyndighetenes plan er å bygge de to sykehusene parallelt. Oslo Universitetssykehus har riktignok vurdert å bygge Gaustad før Aker, altså det stikk motsatte av det Oslo kommune ønsker, men har senere avvist dette.

Aker sykehus

BYGG AKER FØRST: Oslo-politikerne vil sette Aker foran Gaustad i utbyggingskøen. Tidligst mulige byggestart er 2021.

Foto: Robert Ellefsrød / NRK

– For Oslo Arbeiderparti har kampen for å få gjenåpnet og bygd et nytt Aker sykehus som et lokalsykehus og et stort akuttsykehus for befolkningen i Groruddalen, vært en viktig sak lenge.

– Derfor er det et viktig og tydelig signal fra Oslo kommune at for oss er Aker det aller viktigste, sier Frode Jacobsen.

Må ha en buffer

James Stove Lorentzen

VIL IKKE REDDE ULLEVÅL: James Stove Lorentzen (H).

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Også lederen for helse- og sosialkomitéen, James Stove Lorentzen (H), er bekymret for kapasiteten, men frykter i likhet med Jacobsen at nye utredringer på Ullevål vil forsinke hele prosessen.

– Jeg stoler på at de som jobber med dette vet hva de gjør. Samtidig er vi også bekymret for at man kan bomme, ikke fordi man med vilje planlegger med for lite kapasitet, men fordi ting utvikler seg annerledes enn det man har tenkt.

– Derfor er det viktig å ha en buffer, sier Stove Lorentzen og trekker i den forbindelse fram de to private, ideelle sykehusene i hovedstaden.

Lovisenberg og Diakonhjemmet

– Både Lovisenberg og Diakonhjemmet har tomtearealer, vilje og evne til å ta et større ansvar og utvide sine virksomheter. Det vil hjelpe på kapasiteten.

– I tillegg ser vi at det på sikt, etter 2035, vil være behov for et nytt lokalsykehus for Oslo- og Akershus-regionen. Vi mener at det allerede nå må sikres en tomt til dette formålet i Oslo sør eller Follo, sier James Stove Lorentzen.

– Risiko for liv

Motstanderne av å legge ned Ullevål argumenterer ikke bare med kapasitet. De mener også at det ikke er penger til å bygge to nye, store sykehus samtidig, at tomta i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad er uegnet, og at det vil ødelegge velfungerende fagmiljøer på Ullevål.

– Fagfolk advarer mot en oppsplitting av fagmiljøer og helsefaglige konsekvenser av å legge ned Ullevål som er Norges største og viktigste akuttsykehus, skriver Aina Stenersen (Frp) i sitt forslag om å bevare Ullevål.

– Planene, slik de foreligger, vil medføre en stor risiko for pasienters liv, skriver Stenersen.

– Krisemaksimering

– Det er en krisemaksimering jeg ikke går med på, sier komitéleder James Stove Lorentzen.

– Det er ingenting som skal nedlegges; ting skal flyttes. I Norge er vil veldig opptatt av lokaliseringer. Men sykehus er ikke bygningen; sykehus er det som er inni bygningen.

– Alle miljøene og det som eksisterer på Ullevål skal leve videre, men det skal leve videre et annet sted, sier Stove Lorentzen.

Vil ta seg tid

Aina Stenersen

VIL REDDE ULLEVÅL: Aina Stenersen (Frp).

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Jeg er veldig glad det ble tilslutning til å prioritere Aker som nytt lokalsykehus for hele Groruddalen, sier Aina Stenersen (Frp).

– Samtidig skulle jeg gjerne hatt med meg de andre på å konsekvensutrede Aker opp mot Gaustad. men det fikk jeg dessverre ikke.

– Hovedargumentet til Arbeiderpartiet er at de ikke vil forsinke utbyggingsprosessen, men når planene som foreligger er så dårlige, må vi ta oss ekstra tid for å sørge for at sluttresultatet blir godt for alle, sier Stenersen.

sykehus i oslo