Hopp til innhold

Utsetter sykehusbygg

En rekke sykehusbygg på Sør- og Østlandet ligger an til å bli utsatt. Bakgrunnen er hovedsakelig de økte byggekostnadene.

Det går fram av økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst, som styret i helseforetaket vedtok onsdag formiddag.

• Ett års utsatt oppstart av nytt Mjøssykehus og nytt akuttbygg ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand.

• Siste del av utbyggingen av Sunnaas sykehus på Nesodden utsettes i fem år til 2028.

• Nytt stråle- og somatikkbygg ved Sykehus Østfold på Kalnes bygges trinnvis slik at stråle-delen utsettes i to år.

• Nytt kvinne- og barnsenter i Kristiansand utsettes i tre år til etter 2030.

Styret ved Ahus har fra før vedtatt å vurdere en utsettelse av et nytt kreftbehandlings- og sengebygg.

Også en trinnvis utbygging av de omstridte, nye Oslo-sykehusene på Aker og Gaustad skal vurderes. De to sykehusene som skal erstatte Ullevål er foreløpig beregnet å koste om lag 40 milliarder kroner.

Legetillitsvalgt Christian Grimsgaard stemte imot langtidsplanen. Han er kritisk til at pengebruken på Gaustad og Aker rammer andre prosjekter i regionen.

– Det er store behov også i andre sykehusområder. Vi er på vei inn i eldrebølgen og trenger mer kapasitet overalt. Det blir nå satt på vent fordi prosjektene i Oslo tar mye av det vi har av oppsparte midler, sier Grimsgaard til NRK.

De samlede investeringene i Helse Sør-Øst fram til 2030 ligger an til å bli 12,7 milliarder kroner dyrere enn antatt. 8,6 milliarder skyldes prisvekst.

Eksteriørbilde av Sunnaas sykehus på Nesodden.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix