Hopp til innhold

Tunnelarbeid kaster elbilene ut av kollektivfelt

I slutten av februar skal Brynstunnelen oppgraderes og delvis stenges. Da ventes det så store køproblemer at bussene må ha fritt leide i kollektivfeltene – og elbilene må ut.

Ring 3 ved Bryn

70.000 biler kjører hvert døgn gjennom Brynstunnelen. Fra vinterferien halveres kapasiteten, og Statens Vegvesen mener vi går inn i den verste perioden.

Foto: NRK

De fleste av Oslos travle tunneler skal eller har blitt totalrenovert, og ifølge Statens Vegvesen er vi nå på tur inn i den verste perioden i dette store prosjektet som går over fem år.

Brynstunnelen på E6/ring 3 har til vanlig 70.000 bilpasseringer i døgnet, og fra vinterferien halveres kapasiteten.

Hilde Ulvik

Prosjektleder Hilde Ulvik

Foto: Statens vegvesen

– Vi venter så store køproblemer i forbindelse med denne tunnelstengingen at vi tror det er fornuftig å bedre forholdene for bussen så godt vi klarer, sier Hilde Ulvik som er prosjektleder hos Statens Vegvesen.

Dermed kastes elbilene ut av kollektivfeltene flere steder. Det gjelder kollektivfeltet på

  • E6/ring 3 inn mot Oslo sørfra der selve tunnelen ligger, og hvor det skal lages midlertidige kollektivfelt fra Nøstvet til Klemetsrud
  • E18 Mosseveien fra Mastemyr inn til Sydhavna gjennom selve Bjørvika.

Grunnen til at Mosseveien berøres, er at dette er en avlastningstrasé når det blir kø på E6 sørfra.

Oversikt over hvilke tunneler som skal pusses opp når
Foto: Grafikk: Mari Grafsrønningen / NRK

– Har tunnelsyn

Elbileiere er ikke fornøyd med det nye forbudet fra Statens Vegvesen (SVV).

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu

Foto: Aksel Jermstad

– I denne saken kan det synes som om SVV har tunnelsyn på jobben de skal gjøre. Ved å nekte elbil tilgang til kollektivfelt, motarbeides også den positive effekten elbil har på lokal luftforurensing og støy, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Foreningen ønsker seg en ordning med samkjøring, slik man innførte på E18 vestfra da Smestadtunnelen ble stengt i fjor.

Der kan elbiler med passasjerer kjøre i kollektivfeltet.

– Vår oppfatning er at samkjøring har vært en suksess. Det er ganske spesielt at SVV nå vil stenge for elbil uten å vurdere samkjøring på E18 Mosseveien og E6/Ring 3. I Bjørvika er det rimelig å bare ha kollektivtransport, sier Bu.

Prosjektleder Hilde Utvik er enig i at samkjøringen har fungert godt på E18, men at problemet med plass på veiene blir vesentlig større når Brynstunnelen stenger.

– Ruter setter inn flere busser, og Mosseveien er langt smalere enn E18 i vest. Særlig for nødetatene ville det bli problemer.

Roper ikke «ulv»

– Håpet er at mange bilister ser på andre muligheter i denne perioden, vi anbefaler folk å sykle, gå eller reise kollektivt og ønsker derfor å bedre forholdene for bussen, sier Hilde Ulvik.

– Dere advarte veldig om trafikkaos da Smestadtunnelen stengte i fjor sommer, men det uteble i stor grad?

– Brynstunnelen er noe helt annet. Det er hovedaksen for tungtransport og mye gjennomgangstransport. Rundt Smestad endret mange adferd, det er vanskeligere når det gjelder tungtransport.