Hopp til innhold

SV krever mer av staten

SV ber staten være med og dekke også økte kostnader på Fornebubanen. Så langt har staten sagt seg villig til å betale en del av det opprinnelige prisanslaget.

– Det er der gapet er, og det er det som har satt hele Fornebubanen i spill, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

I går sa Oslo Ap nei til Fornebubanen med mindre Viken og grunneierne betaler en større del av kaka. SV mener at staten også må på banen.

– Det er stort kollektivprosjekt som Oslo og Viken umulig kan realisere alene. Det er også et statlig ansvar at vi får bygd ut kollektiv-infrastruktur som så mange mennesker skal bruke for at vi skal nå klimamålene, sier Kaski.

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett prioriterer SV kollektivstøtte til å unngå rutekutt som følge av tapte billettinntekter.

– Men vi har varslet regjeringspartiene at det kommer krav i forbindelse med statsbudsjettforhandlingene i høst om økte statlige bidrag til Fornebubanen, sier hun.

Regjeringen og SV er enige om forlenget strømstøtte
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB