Hopp til innhold

Sultan: – Byrådet stigmatiserer innvandrerforeldre

Antirasistisk senter mener byrådspartiene og Frp sprer usannheter når de vil be regjeringen om å innføre økonomiske sanksjoner mot innvandrerforeldre som motarbeider at barna lærer norsk.

Shoaib Sultan

INGEN MOTVILJE: Shoaib Sultan tviler på at det er motvilje fra innvandrerforeldre som er forklaringen på at flere barn er dårlig i norsk. Han er rådgiver for Antirasistisk senter og ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Roald / SCANPIX

Antirasistisk senter, Samarbeidsrådet for integrering og Minotenk mener slike uttalelser er problematiske og bidrar til stigmatisering.

– Jeg synes at det er ganske grovt og alvorlig, sier Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter.

De tre organisasjonene mener det er et problem hvis barn ikke kan bra nok norsk, men tviler på at det er motvilje fra foreldre som er forklaringen.

– Byrådets myter ødelegger tilliten mellom minoritetsforeldre og myndighetene som vi er avhengig av i integreringsprosessen, sier Alexander Mousavi, styreleder i Samarbeidsrådet for integrering.

– Grov påstand

Byrådspartiene og Fremskrittspartiet i bystyret har i budsjettet fire forskjellige vedtak som alle har til hensikt å bekjempe mangelfulle norskkunnskaper blant barn.

Flertallet ber blant annet regjeringen vurdere bortfall av økonomiske stønader dersom foreldrene motarbeider at barna deres lærer norsk. De borgerlige vil dessuten ha obligatorisk språkkartlegging av alle treåringer i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagen.

Obligatorisk språktesting av treåringer var et av kravene Frp fikk gjennom i budsjettbehandlingen.

– Det blir antydet at barn ikke lærer seg norsk fordi foreldrene aktivt motarbeider det. Det er en grov anklage mot flere minoritetsforeldre, sier Sultan i Antirasistisk Senter.

Ber om dokumentasjon

De tre organisasjonene har nå skrevet et brev til byrådsleder Stian Berger Røsland med flere spørsmål.

– Vi spør om det finnes en studie eller undersøkelse bak påstanden, om det finnes interne dokumenter bak påstanden, om Oslo kommune har gjort noen tiltak på dette tidligere og om temaet har vært oppe til diskusjon hos de forskjellige byrådene, sier Mousavi, styreleder i Samarbeidsrådet for integrering.

– Må snu alle steiner

Stian Berger Røsland

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H).

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Stian Berger Røsland (H) er ikke enig i at formuleringen i budsjettforliket bidrar til stigmatisering.

– Hvert år møter opp 1.700 barn som ikke følger ordinær undervisning fordi de har manglende norskkunnskaper. Det er problemet man forsøker å adressere her, sier byrådslederen.

Nå sier han kommunen vil komme med enda flere tiltak for å kompensere dette.

– Vi må snu alle steiner og være åpne for at det kan være noen som ikke er opptatt av at barna skal kunne norsk. Det må vi også kunne adressere, sier Røsland.