Hopp til innhold

Slår alarm om T-baneforfall

T-bane- og trikkenettet vil forfalle hvis det ikke blir satt av mer penger til å ta vare på skinner og stasjoner, ifølge Sporveien. Det vil ramme passasjerene i form av flere innstillinger, flere forsinkelser og i verste fall stengte strekninger. Sporveien slår selv alarm særlig om T-banen i ny rapport. Det totale etterslepet på vedlikehold er anslått til 7 milliarder kroner. De neste fire årene får Sporveien 1,6 mrd. mindre i Oslopakke 3 enn de mener de har behov for.

T-bane inn i kulvert
Foto: Gorm Kallestad / NTB