Hopp til innhold

Regjeringen vil gi en halv milliard til Majorstuen stasjon

En klar beskjed om å øke bompengene hvis det ikke kommer mer, mener Arbeiderpartiet. For trolig vil stasjonen koste ti ganger så mye.

Ny Majorstuen stasjon reisetorg

NY STASJON: Majorstuen stasjon har vært planlagt lenge, men nå blir den trolig bygd i én underjordisk etasje i stedet for to.

Foto: MDH Arkitekter

Regjeringen foreslår 500 millioner kroner til Majorstuen stasjon i første seksårsperiode av Nasjonal Transportplan. NTP blir lagt fram fredag.

Prisen ikke klar

Den nøyaktige prislappen er ikke klar. Den var tidligere anslått til 5,9 milliarder kroner, men det var basert på en underjordisk løsning i to etasjer.

Tanken er fortsatt å bygge stasjonen under bakken, men med fire spor ved siden av hverandre i stedet.

Det blir trolig noe billigere, men ikke nødvendigvis veldig mye, sier kilder til NRK.

Mer om pengene senere.

Et av landets viktigste

– Dette betyr at staten forplikter seg til å være med og realisere prosjektet, sier Venstre-leder Guri Melby.

– Det er ingen tvil om at dette er et av landets viktigste kollektivprosjekter, sier hun.

– Dette kommer til å bli det nye navet i T-banesystemet i Oslo, sier Eirik Lae Solberg (H).

Eirik Lae Solberg, Espen Andreas Hasle og Guri Melby foran Majorstuhuset.

LOVER PENGER: Regjeringspartiene vil bruke 500 millioner kroner på ny Majorstuen stasjon. Her er Eirik Lae Solberg (H), Espen Andreas Hasle (KrF) og Guri Melby (V) foran Majorstuhuset.

Foto: Olav Juven / NRK

119 millioner reiser

Toppåret 2019, før koronaen traff, hadde T-banen i Oslo og Bærum 119 millioner reisende.

De neste store prosjektene på T-banen er disse:

  • Fornebubanen. Pris: 17,7 milliarder kroner. Ferdig: 2027.
  • Nytt signalanlegg T-banen (CBTC). Pris: 5,67 milliarder kroner. Ferdig: 2027.
  • Majorstuen stasjon. Pris: ?. Ferdig: ?.
  • Ny sentrumstunnel. Pris: ?. Ferdig: ?.

Byggingen av Fornebubanen er i full gang. Signalanlegget er vedtatt, og penger er bevilget.

Kollektivselskapet Ruter mener at også ny Majorstuen stasjon må stå ferdig i 2027, likt med Fornebubanen og signalanlegget.

– Majorstua stasjon er nå det prosjektet som kan bidra til at store deler av Oslo og Akershus' befolkning får den nødvendige bærekraftige bevegelsesfriheten som er i tråd med vår visjon, sier plandirektør Snorre Lægran.

Flere avganger

Sammen med Fornebubanen og signalanlegget vil den nye stasjonen gi økt kapasitet på flere linjer, ifølge Ruter:

  • Flere avganger på Holmenkollbanen (snur på Majorstuen).
  • Flere avganger på Kolsåsbanen.
  • Flere avganger på Grorudbanen.
  • Lange tog på alle avganger på Lambertseterbanen.
Majorstuen stasjon rulletrapp

NY STASJON: Majorstuen stasjon vil gi bedre kapasitet på flere T-banelinjer.

Foto: MDH Arkitekter

– Prosjektet er kjempeviktig, både for å få full utnyttelse av kollektivsystemet i Oslo og for å gjøre det enklere for flere å reise kollektivt.

– Det kan også frigjøre masse areal til byutvikling midt i det tettest befolkede området i Oslo, sier Guri Melby.

Ikke finansiert

En ny, underjordisk Majorstuen stasjon med fire spor er en forutsetning for å koble sammen Fornebubanen og en framtidig sentrumstunnel.

Men den økte kapasiteten gjør det også mulig å utsette sentrumstunnelen i mange år.

Problemet er at stasjonen på ingen måte er fiansiert.

Utbyggere må betale

Staten tar allerede halve regningen for Fornebubanen og har signalisert det samme for sentrumstunnelen.

Oslo bystyre mener at staten bør betale 70 prosent av de store T-baneprosjektene, Majorstuen stasjon inkludert.

For Majorstuen stasjon er ingen av delene aktuelt, ifølge Guri Melby.

– Når vi nå for første gang får et statlig bidrag, vil jo det bety at vi er et skritt nærmere realisering. Det ligger jo også i et område hvor det burde være mulig å utløse en del grunneierbidrag som en viktig del av finansieringen, sier hun.

– Bompengene må opp

– Dette er en klar beskjed fra Høyre, Venstre og KrF om at bompengene må opp betydelig i Oslo for at vi skal ha råd til dette, sier Oslo Aps fremste samferdselspolitiker Andreas Halse.

Andreas Halse

KLAR BESKJED: Regjeringen sier i realiteten at bompengene må opp, sier Andreas Halse (Ap).

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Neste år starter etter planen Oslopakke 3-forhandlingene opp igjen etter sammenbruddet i fjor.

Om bompengene skal økes for å finansiere prosjekter som nettopp Majorstuen stasjon blir nok en gang tema.

– Det gjenstår å se, sier Høyres Eirik Lae Solberg, som har lang erfaring med bompengeforhandlinger.

– Det statlige bidraget hjelper jo veldig. Og så er det jo et område der vi kan utvikle mange nye boliger. De som skal bygge dem kan jo også gi et betydelig bidrag.

– Det kommer til å bli mange finansieringskilder, og jeg håper vi ikke får noen særlig økning av bompengene på grunn av dette, sier Lae Solberg.

– Går ikke opp

Andreas Halse får ikke det regnestykket til å gå opp. Hans parti i Oslo vil at staten betaler 70 prosent.

Ap-polititikeren tror stasjonen han komme til å koste opp mot seks milliarder kroner. Han sier at det fins analyser som sier at bidraget fra grunneiere kan ligge rundt én milliard.

– Én milliard pluss 500 millioner er 1,5 milliarder. Da mangler du et sted mellom fire og fire og en halv milliard.

– Slik systemet er lagt opp nå, må de pengene komme fra bompenger, sier han.

400 boliger

På dagens stasjonsområde åpner planen for 400 nye boliger, skole, barnehager, kulturaktiviteter og rundt 1300 kontorarbeidsplasser, ifølge Sporveien.

– Vi binder de to sidene av Majorstua sammen, som i mange, mange år har vært delt i to av T-banesporene, sier Eirik Lae Solberg.

Saken er oppdatert med uttalelser fra Oslo Ap siden den først ble publisert,

Majorstuen stasjon sett vestover fra Majorstuhuset

DELT I TO: Utbyggingen på Majorstuen stasjon vil binde bydelen sammen.

Foto: Olav Juven / NRK