Hopp til innhold

Oslopolitiet vil ha nasjonalt forbud mot tigging

Politiet i Oslo kommer med krass kritikk av regjeringens ønske om lokale tiggeforbud. Politiet krever nå et nasjonalt forbud.

Tiggere skal bort fra gata

Politidirektoratet vil ha nasjonalt forbud mot tigging.

Foto: Berit Keilen / Scanpix

Ifølge Aftenposten skriver politiet dette i sine høringsuttalelser til regjeringens nye forslag til nye tiggeregler. Her forslår Justisdepartementet å la kommunene bestemme selv .

" Å regulere straffbare handlinger (...) ulikt fra kommune til kommune via politivedtektene savner en fornuftig begrunnelse, ut over at regjeringen ikke ønsker å ta beslutninger selv», skriver visepolitimester i Oslo Roger Andresen i sitt høringssvar til Justisdepartementet ifølge Aftenposten.

Fem politidistrikter har kommet med kommentarer til høringen - Asker og Bærum, Oslo, Nordre Buskerud, Søndre Buskerud og Vestoppland. I tillegg har Romerike politidistrikt svart, men uten å ha merknader av betydning. Sammen med Politidirektoratet advarer politidistriktene sterkt mot å gi kommunene makt til å regulere tigging lokalt gjennom politivedtektene.

I stedet bør det nasjonale forbudet mot tigging gjeninnføres, mener politiet, som ser på tiggingen som et alvorlig sosialt problem.

Det nasjonale forbudet ble opphevet i 2005.

NRK anbefaler