Hopp til innhold

Petter (10) får ikke ha følge med venner hjem fra skolen

Petter Smedsrud er blind og reiser med taxi til og fra skolen. Men han får ikke lov til å ha med seg verken søsteren eller venner på kjøreturene, selv om det er plass i bilen.

Petter Smedsrud

KJØRER ALENE: På grunn av strengt regelverk må blinde Petter Smedsrud sitte alene i drosjen på vei til skolen. Han savner sårt en venn å ta følge med.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Det er skikkelig dumt. Hvis det er plass, burde jeg få ha med meg søsteren eller venner, sier Petter Smedsrud.

Petter har sterkt nedsatt syn, men ellers er han som tiåringer flest. Derfor er det sårt når venner tar følge til skolen, og han må ta taxi alene. Det gjør at tiåringen går glipp av det sosiale langs skoleveien og vennebesøk etter skolen, mener foreldrene.

Margaret Westgaard

Margaret Westgaard, avdelingsdirektør i Utdanningsetaten.

Foto: Utdanningsetaten

Oslo Taxi ønsker ikke å stille til intervju og henviser til Utdanningsetaten som sier at regelverket er slik at ingen får sitte på, selv om det er ledige plasser i bilen.

– Vi har ikke anledning til å gi gratis drosje til elever som ikke har behov for det, sier Margaret Westgaard, avdelingsdirektør i Utdanningsetaten.

Opp til sjåføren

Byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo, Inga Marte Thorkildsen forteller i en e-post til NRK at det ikke er noe veien for at et barn som får skyss til skolen, som Petter, kan ta med seg en passasjer dersom det er plass og sjåføren ønsker det.

Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen, byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo.

Foto: CF-Wesenberg

– Dette er opp til sjåføren å vurdere. Ut fra avtalen med taxinæringen slik den er i dag vil det ikke utlyse ekstra tilskudd fra Utdanningsetaten, skriver Thorkildsen.

Byrådet forventer nå at Utdanningsetaten skal forhandle frem en ny kontrakt med drosjenæringen.

– Når enkelthistorier viser at regelverket ikke fungerer etter hensikten så må man gå inn og se nærmere på det, sier byrådssekretær for SV, Anna Tresse.

Har prøvd å finne løsninger i et år

Foreldrene til Petter forteller at de har liten tro på at saken kommer til å forandre seg med det første, selv om byråden oppfordrer drosjesjåførene til å vise mer skjønn.

Siri og Espen Smedsrud

OPPGITT: Espen og Siri Smedsrud er bekymret for at sønnen deres Petter skal miste venner som følge av transport-komplikasjonene. Ettersom han går i 5. klasse og ikke lenger har AKS på skolen så blir det mange timer der han er alene i uken.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg har pratet med Oslo Taxi og Utdanningsetaten gjentatte ganger og prøvd å finne løsninger i et år. Det skjer nok ingenting før det kommer et nytt vedtak fra bystyret, sier mamma Siri Smedsrud.

– Ordningen krenker hans mulighet til å delta i sosialt samspill. Jeg håper det kommer et vedtak som er litt bedre formulert, sier pappa Espen Aas Smedsrud.

Ikke alene

Ifølge Norges Blindeforbund er Petter et av mange barn som rammes av reglene til Oslo Taxi og Utdanningsetaten.

Arnt Holte

Arnt Holte, generalsekretær i Norges Blindeforbund.

– Det som er viktig for å få til en god inkludering og integrering av blinde og svaksynte barn i skolen, er at de er mest mulig lik på andre områder, sier Arnt Holte, generalsekretær i Norges Blindeforbund.

– Det er en naturlig del av skolen å gå sammen på skoleveien, mener Holte.