Hopp til innhold

Osloskoler satser på mindre bruk av karakterer

Flere ungdomsskoler i Oslo velger å gi elevene færre karakterer gjennom skoleåret. Mindre fokus på tallkarakterer og mer på læring skal senke prestasjonspresset.

Lærer Simen Smedstad underviser elever

Ved Nordberg skole får elevene stort sett bare karakterer til jul og sommer. Lærer ved skolen, Simen Smestad, er her i full gang med å lære bort. Tanken er at færre karakterer skal gi mer fokus på selve læringen.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Det er en kulturendring på gang i Osloskolen. Fra å dele ut karakterer på prøver gjennom hele året, tester mange skoler nå ut en annen modell. Elevene får kun karakterer ved jul og sommer.

Lise Byom-Nilssen, assisterende rektor ved Nordberg skole

Assisterende rektor ved Nordberg skole, Lise Byom-Nilssen, har tro på at færre karakterer er bedre for elevene.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Vi ser at vi er en skole med høyt presterende elever som ønsker å gjøre det bra. Men dette gir noen utslag som vi prøver å ta litt tak i, sier Lise Byom-Nilssen, assisterende rektor ved Nordberg skole.

Kan bestemme selv

På Nordberg skole har de nylig begynt med praksisen. Ifølge loven har elevene bare krav på karakterer til jul og sommer, og skolene står fritt til å velge hvor mye de skal bruke tallkarakterer ut over dette.

Likevel understreker Lise Byom-Nilssen at elevene jevnlig får vurderinger fra lærerne, selv om det i noen fag stort sett bare blir karakterer til jul og sommer.

– Vi har fokus på vurdering for læring og ikke av læring. Men elevene trenger en god respons på hvor de er i læringsarbeidet og på hvordan de skal komme seg videre, sier hun.

Flere andre skoler i Oslo har rendyrket vurderingsmetoden med minst mulig karakterer i noen år allerede, deriblant på Morellbakken. Der mener rektoren at karakterer ofte bidrar til mer stress for elevene.

Elias Oulie Huse

– På en måte er det deilig, for du trenger ikke tenke på karakterer hele tiden. Men man vet jo ikke helt hvor god man er i faget, sier Elias Oulia Huse, som er elev ved Morellbakken.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Jeg er helt overbevist om at færre karakterer er best for elevens læring. At vi ikke bruker det bidrar til at elevene senker skuldrene, og at det ikke blir konkurranse mellom elevene, sier rektor på Morellbakken Siv Lande.

Rektor Siv Lande ved Morellbakken skole

Rektor ved Morellbakken skole, Siv Lande, mener færre karakterer fører til mer læring.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Det finnes ingen oversikt over hvor mange skoler som velger å dempe karakterbruken. I Oslo er Bjørnsletta og Morellbakken foregangsskoler på området. Begge opplever at stadig flere skoler, også fra andre land, tar kontakt for å høre om erfaringene deres.

Skolene støtter seg på forskning som viser at færre karakterer fremmer læring og et godt miljø.

Les også: Prøver ut færre norskkarakterer på ungdomsskolen

Foreldre mest skeptisk

Ifølge Morellbakken-rektoren er det foreldrene som sliter mest med å takle systemet.

– De tror kanskje elevene ikke blir vurdert på en god måte. Men de blir vurdert på en skikkelig god måte og kanskje enda grundigere enn før, sier Siv Lande.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det uproblematisk å sette karakterer sjeldnere. Det er helt opp til læreren hvor mange karakterer han/hun vil bruke underveis.

Dagens forskrift gjør at det ikke finnes noe krav om å sette mer enn to karakterer per år. Noen fag har riktignok flere enn én halvårskarakter, for eksempel norsk og engelsk, men det er ikke krav om å sette karakter ellers i året.