Hopp til innhold

Varsler store kutt i kollektivtilbudet

Dagen nærmer seg da smitteverntiltakene på buss, trikk og bane tar slutt. Skrur staten samtidig igjen pengekrana, kan det bli store kollektivkutt i Oslo-området fra nyttår.

Raymond Johansen og Tonje Brenna på trappa ved Nationaltheatret stasjon.

SEKS MÅNEDER: Så lenge vil Raymond Johansen og Tonje Brenna ha koronapenger til kollektivtrafikken etter at pandemien er over.

Foto: Olav Juven / NRK

– Uten statlig kompensasjon er dette en veldig reell fare, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG).

Hva blir den nye normalen?

Det kan nemlig ta lang til før passasjerene og dermed billettinntektene er tilbake.

Oslo og Viken vil derfor ha statlig krisehjelp i ytterligere seks måneder etter at alle smitteverntiltak er opphevet.

Ruter skal bruke overgangsperioden til å finne ut hvordan en «ny normal» blir.

Purrebrev

Det er Oslo og Viken som eier Ruter. Nå har Sirin Stav, byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) sendt et nytt brev til Samferdselsdepartementet.

Her ber de om raskt svar. Det har blant annet sammenheng med at kontrakter må sies opp med tre måneders varsel hvis tilbudet skal kuttes.

Uten statlig kompensasjon i overgangsperioden, må Oslo kommune og Viken fylkeskommune innen 1. oktober ta stilling til store kutt i kollektivtilbudet fra og med årsskiftet for å tilpasse tilbudet til reduserte billettinntekter.

Brev fra Oslo og Viken 23.08.2011

– Negativ spiral

– Hvis vi må redusere rutetilbudet, blir det en negativ spiral, sier Raymond Johansen.

– Redusert rutetilbud betyr at færre vil kjøre kollektivtrafikk. Her tror jeg vi har felles interesser alle sammen i å få den forutsigbarheten.

– Seks måneder til, så håper vi at vi greier å få andelen opp på det nivået det var før koronaen.

Er det noen grunn til å opprettholde dagens tilbud hvis passasjernedgangen blir varig?

– Det er ingen ønsket politikk. Da må vi først se det, sier Johansen.

Trikk i Oslo med passasjerer med munnbind.

BRUK MUNNBIND: Det er fortsatt anbefalt å bruke munnbind på Oslos kollektivtransport hvis det ikke går an å holde en meters avstand til andre. Arkivfoto.

Foto: Heiko Junge / NTB

Den nye hverdagen

Fylkesrådsleder Tonje Brenna tror mange både familier og bedrifter akkurat nå diskuterer hvordan den nye hverdagen vil se ut.

– Skal vi ha hjemmekontor hele veien? Skal vi ha det er par dager i uka? Hvis vi må ta ned tilbudet i kollektivtrafikken midt i den fasen, vil den nye hverdagen betinges av at flere kjører bil.

– Det vil i unngå både i Oslo, i Viken og i landet. Det tror jeg regjeringen er enig med oss i, sier Brenna.

Flere runder

Både Raymond Johansen og Tonje Brenna gir regjeringen honnør for å ha stilt opp så langt.

Siden Norge ble stengt og passasjerene forsvant, har kollektivselskaper og politikere stadig ropt varsko om både konkurs og kutt.

Staten har svart med nye krisepenger slik at blant annet Ruter har kunnet opprettholde rutetilbudet.

– Ikke nok muskler

Den siste runden kom i revidert nasjonalbudsjett i juni. Pengene derfra tar slutt i oktober. Oslo og Viken har skjøtet på med egne penger og greier å holde dagens Ruter-tilbud gående ut året.

Hvorfor kan de ikke fortsette med det også inn i 2022? Kollektivtrafikk er tross alt et fylkeskommunalt ansvar.

– Oslo og Viken prioriterer kollektivtrafikken høyt, men har ikke finansielle muskler til å håndtere alle følgene av en pandemi, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav.

Godt kjent med ønsket

Statsseketær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet understreker at staten gjennom hele pandemien har bidratt til at kollektivselskapene har kunnet levere nødvendige tilbud.

KrF-nestleder Ingelin Noresjø

VURDERER OVERGANGEN: Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (KrF).

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Vi er godt kjent med at aktørene opplever utfordringer og ønsker støtte også i en overgangsperiode. Vi følger bransjen tett, sier hun.

Noresjø forteller at en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra KS og staten ser på hvordan inntektene og utgiftene i kommunesektoren påvirker av pandemien.

Gruppen vil levere en delrapport denne uka.

– Den vil være en del av gunnlaget når vi vurderer overgangen til et gjenåpnet samfunn, sier Ingelin Noresjø.