Hopp til innhold

Oslo kommune politianmelder grove voldtrusler mot byråd

– Oslo kommune aksepterer ikke trusler mot ansatte eller andre som gjør en jobb for kommunen, sier kommunaldirektør Tale Teisberg til NRK.

Lan Marie Nguyen Berg

Byråd Lan Marie Nguyen Berg mottar grove voldstrusler i brevs form. Nå anmelder Oslo kommune truslene til politiet.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kommunaldirektøren bekrefter at Oslo kommune har gått til politianmeldelse etter at byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, gjentatte ganger har mottatt brev med truende innhold, delvis fra de samme personene.

Tale Teisberg, kommunaldirektør

Tale Teisberg, kommunaldirektør.

Foto: Oslo kommune

– Dette har preg av å være grove trusler og sjikanerende utsagn. Det er også et mønster og har vært gjentatt over tid. Vi ser alvorlig på det og aksepterer det ikke, sier Tale Teisberg.

Kommunen leverte anmeldelsen til politiet onsdag denne uka.

– Nå er det opp til politiet å etterforske innhold og gjøre sine vurderinger av saken.

Kommunaldirektøren vil ikke gå inn på hvilke sikkerhetstiltak det er rundt byråd Lan Marie Nguyen Berg denne høsten.

Byråden, som selv ikke ønsker å kommentere anmeldelsen, har også tidligere blir utsatt for grove trusler og sjikanerende utsagn.

Politiets flertrinnsrakett

Leder for Felles Operativ Enhet, politiinspektør Johan Fredriksen, vil ikke gjøre det vanskeligere for byråden ved å gi mer oppmerksomhet rundt det konkrete i saken, og han har heller ikke selv sett anmeldelsen.

Politiinspektør Johan Fredriksen

Johan Fredriksen, politiinspektør.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Generelt kan han si at når politiet får anmeldelser som handler om trusler om grov vold mot enkeltpersoner gir de råd på flere plan. De gir for eksempel sikkerhetsråd til hvordan personen selv kan innrette seg fornuftig.

– Så er det ofte en kontakt opp mot arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan også iverksette tiltak av sikkerhetsmessig art. Politiet kan også vurdere tiltak i mer alvorlige tilfeller. Det er en flertrinnsrakett.