Hopp til innhold

Huseier på søppeldynge går glipp av millionerstatning

Selskapet som bygde boligfelt over et avfallsdeponi i Skedsmo har nå slått seg selv konkurs. Tilbake står sinte og skuffede huseiere.

Bård E. Galåen foran huset

KORTVARIG SEIER: I januar fikk Bård E. Galåen en dom som sa at utbygger skulle kjøpe tilbake huset hans. Men nå er utbygger konkurs.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende og skuffende, sier Bård Erlend Galåen.

For tre måneder siden innkasserte familiefaren en knusende seier over selskapet Nitteberg Vest AS i retten.

Grunnen var at han før huskjøpet ikke hadde fått vite at boligeiendommen til 5,3 millioner kroner, ligger over en nedlagt og gassproduserende søppelfylling.

Dette burde utbygger og selger informert om, medga dommeren. Retten påla selskapet å kjøpe tilbake huset for samme sum som Galåen ga. På toppen kom erstatning på 1,2 millioner kroner og saksomkostninger på 400.000 kroner.

Selskapet nektet å godta dommen. Men en måned etter at anken leveres beslutter Nitteberg Vest å slå selskapet konkurs. Forklaringen er at selskapet er i minus, samtidig som eierne ikke vil skyte inn mer kapital.

Dermed kan huseieren se langt etter erstatningen som tingretten mente han fortjente. I boet er det ingen penger.

Oversiktbilde av Nitteberg Hage

Under deler av bebyggelsen ligger et søppeldeponi. Til høyre i bildet ligger det nye boligfeltet Nitteberg Hage. Til venstre den eldre bebyggelsen i Brånåsdalen på Holt Vestvollen.

Foto: Thomas Martinsen / NRK

– Selskapet som har gått konkurs har ingen kjente verdier ut over dem som allerede er sikret i forbindelse med en annen av rettssakene, sier bostyrer Erling Opdal.

Den andre saken gjelder en strid mellom utbyggeren og grunneieren. Der ble selskapet dømt til å betale 13 millioner i erstatning. Også denne dommen ble anket, går det fram av bostyrerens foreløpige rapport.

Opprinnelig var det over 30 av de 50 huseiere i Nitteberg Hage som varslet at de ville reklamere på huskjøpet i 2018. Det skjedde etter at sannheten om den forurensede byggegrunnen kom for en dag. Det ble også målt søppelgass i noen av de nybygde boligene.

Nitteberg Vest har hele tiden fastholdt at det er helt trygt å på Nitteberg og at det bare er målt ufarlige mengder metan.

–Tok ut stort utbytte

For nabolaget er konkursen en kalddusj av flere årsaker. Utbyggeren har ikke gjort seg ferdig med uteområdene og etter det NRK forstår det er ennå ikke gitt ferdigattest.

Samtidig opprører det beboerne at det nå insolvente selskapet i fjor skal ha betalt ut 21 millioner kroner i utbytte til sine eiere. Dette går også fram av bostyrerens foreløpige rapport. Utbetalingen skal ha skjedd en ukes tid før den første rettsaken.

– De har pågående rettsprosesser mot seg, de velger likevel å ta ut titalls millioner kroner i utbytte. Og når krav om å ferdigstille husene kommer, velger man heller å erklære seg konkurs. Det synes jeg er oppsiktsvekkende og i mine øyne er det kritikkverdig, sier Bård Erlend Galåen.

Bård Erlend Galåen ved huset i Nitteberg Hage

Bård Erlend Galåen reagerer på at boligutvikleren i fjor betalte et kjempeutbytte til sine eiere, nå er det ikke penger igjen til erstatninger.

Foto: Anders Fehn / NRK

Stor Oslo Eiendom er en betydelig eiendomsutvikler i hovedstadsområdet med Meierikvartalet i Lillestrøm som et av de mest kjente prosjektene.

Selskapet har hatt prosjektledelsen for Nitteberg Hage samtidig som de har vært store på eiersiden. De nekter ikke for at det ble tatt ut utbytte, men at dette var innenfor.

–Det er ikke noe ulovlig eller feil med å ta ut utbytte på det tidspunktet etter mitt syn, sier selskapets advokat Egil Hatling. Han legger til at beslutningen ble tatt etter vurdering av både rådgivere og revisor.

–Men å hente ut mange millioner samtidig som man har flere rettsprosesser gående og man ikke er ferdig med å gjøre det man skal, er ikke det dårlig forretningsmoral?

– Moral skal ikke jeg uttale meg om. Jeg uttaler meg om hva som var lovlig eller ikke. Og det er klart at det var lovlig å ta ut utbytte på det tidspunktet, fastholder advokaten.

Hatling hevder utbyttet i denne sammenheng handlet om en tilbakebetaling av investerte midler. Og at dette er standard praksis for slike selskaper. Han hevder også at ingen aksjonærer har tjent på prosjektet.

Men blant huseierne faller harde ord om selskapets oppførsel.

Nitteberg Hage i tidligere Skedsmo kommune som nå har blitt til Lillestrøm kommune.

Nitteberg Hage ligger i tidligere Skedsmo kommune men som etter sammenslåing heter Lillestrøm.

Foto: Anders Fehn / NRK

–Vi som forbrukere har betalt for en vare vi ikke har fått. Og i mine øyne så er det svindel, sier Galåen.

– Skjønner du at noen bruker ord som svindel om dette?

–Nei, det skjønner jeg ikke, svarer Hatling.

Han understreker at dette er en svært beklagelig sak og at ingen har ønsket dette utfallet.

– Det er ikke er grunnlag for videre drift i selskapet. Derfor må vi begjære oppbud, sier han.

Bostyrer Erling Opdal opplyser til NRK at han vil undersøke utbetalingen av utbyttet, men at han foreløpig ikke kan si om han finner det kritikkverdig eller ikke.