Hopp til innhold

Dette er Oslorussens nye hovedstyre

Styret som er valgt inn av elevene selv skal jobbe for mer inkludering under neste års russefeiring, sammen med Oslo kommune.

Oslorussens hovedstyre for skoleåret 2024 og 2025.

13 av totalt 30 medlemmer av Oslorussens hovedstyre hadde sitt første med utdanningsbyråden i Oslo.

Foto: Nadir Alam / NRK

Disse ungdommene er neste års avgangselever og skal alle sitte i det som foreløpig heter Oslorussens hovedstyre.

Når man ser problemer og utfordringer med russetiden så har ikke elevene den ordentlige stemmen inn til politikerne som kanskje vil ha. Det vil vi få nå til høsten.

Det sier Thomas Kristian Furuseth Thoresen.

Totalt er det 30 elever fra nesten alle videregående skoler i hovedstaden i det nye styret.

Alva Pernille Libjå Dahl, August Østby og Thomas Kristian Furuseth Thoresen sitter sammen i Oslorussens hovedstyre for skoleåret 2024 og 2025.

Alva Pernille Libjå Dahl, August Østby og Thomas Kristian Furuseth Thoresen sitter sammen i Oslorussens hovedstyre for skoleåret 2024 og 2025.

Foto: Nadir Alam / NRK

Demokratisk valgt russestyre

Alle styremedlemmene har blitt valgt inn av sine medelever på hver sin skole.

I tidligere russestyrer i Oslo har ikke dette vært metoden man har brukt for å velge styremedlemmer.

Der har styremedlemmene gjennomført intervjuer av elever før de delte ut verv.

De tidligere styrene har også fått kritikk for å ha for tette bånd til kommersielle aktører.

August Østby er glad for at Oslo får et styre uten disse bindingene.

Vi mener at det heller bør være et demokratisk valgt hovedstyre, som representerer større deler av elevmassen i Oslo.

Det er utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden fra Høyre som har jobbet for å få på plass et styre som ikke har bånd til næringslivet.

Utanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden fra Høyre.

Utdanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden fra Høyre, sier de vil ha faste møter med det nye russestyret hvor ungdommene kan diskutere problemstillinger.

Foto: Nadir Alam / NRK

Hun ønsket seg også et styre som kommunen kan ha et tett samarbeid med.

Vi ser at tilbakemeldinger fra elevene selv er at manglende inkludering kan være en utfordring. Det koster mye penger å være russ. Det er kommersielle aktører som definerer mye av russetida.

Og legger til:

Det er noen av de utfordringene vi ser, som vi prøver å jobbe med politisk og fra Utdanningsetatens side, sier Midtgarden.

Simen Preus Dovland er presse- og kommunikasjonssjef i det sittende styret som heter Russens hovedstyre.

Simen Preus Dovland er presse- og kommunikasjonssjef i Russens hovedstyre for skoleåret 2023 og 2024.

Simen Preus Dovland er presse- og kommunikasjonssjef i Russens hovedstyre. Han håper det nye Oslo-styret vil ta kontakt med dem for å høre om deres erfaringer.

Foto: Nadir Alam / NRK

Han er uenig i at de lar seg påvirke av kommersielle aktører.

Vi får ikke penger og vi har ikke noe budsjett.

Preus Dovland sier at i møter er de tydelige på at styret ikke skal ha noen koblinger til aktørene.

Diskuterer flytting av russetiden

Og selv om styret kun har møtt hverandre to ganger til nå, sier Alva Pernille Libjå Dahl, at det allerede er mange forslag på hvordan russetiden skal være neste år.

Det er presentert ideer om en felles russefestival, steder hvor russen kan feire og hvor mye det skal koste, sier Libjå Dahl.

August Østby er en av de som ønsker å flytte russetiden til etter eksamen. Det er det ikke full enighet om i styret.

Det er også interesse fra elevene om å beholde det sånn som det er i dag. Så det er jo et debattert tema.

Og forslaget fra elevene om å flytte russetiden er som musikk i ørene til utdanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden fra Høyre.

Det handler om at når elevene er på skolen, så er det viktig at de er der for å lære. Jeg er bekymra for at russetida kan stå i veien for det.

Vil ha felles arrangementer

Det aller første møtet russestyret hadde var med Utdanningsetatens direktør Marte Gerhardsen.

Marte Gerhardsen er direktør i Utdanningsetaten.

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten, sier skolene legger allerede til rette for russefeiringer, men det kan bli mer av det i fremtiden.

Foto: Nadir Alam / NRK

Hun sier elevene imponerer henne med sine refleksjoner og hvor opptatte de er av å ha et godt fellesskap.

Og Gerhardsen er tydelig på at de vil støtte det nye styret for å få til en mer inkluderende russefeiring.

Og som gjør at en del av det vi ser i dag ikke er så relevant, med busser og private arrangementer, at vi heller lager noe felles hvor alle kan være med.

Etatsdirektøren mener også at det er for dyrt å være russ. Hun mener Utdanningsetaten kan bidra mer.

Det å være med sammen med elevene, lage gode arrangementer hvor det ikke er høye inngangsbilletter, er for eksempel en viktig ting, sier Gerhardsen.

Oslorussens hovedstyre sammen med utdanningsbyråden og direktøren fra Utdanningsetaten.

Oslorussens hovedstyre sammen utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden fra Høyre og direktør fra Utdanningsetaten Marte Gerhardsen.

Foto: Nadir Alam / NRK

NRK anbefaler