Hopp til innhold

Vedtak om russeklær kan være ulovlig

Forbudet mot å bruke russegensere med logo for grupper kan være lovstridig. Det mener jusprofessor.

Ungdom i Hamar med russegenser tilhørende gruppa til er med i.

KLAR FOR RUSSEFEIRING: Ungdom i Hamar som går andre året på videregående bruker allerede genserne som forteller hvilken gruppe de tilhører.

Foto: Frode Meskau / NRK

Rett før skoleferien vedtok fylkestinget i Innlandet at når elevene kommer tilbake etter sommeren, er det forbudt å ha på klær som viser hvilken russegruppe de tilhører.

Det er et klart inngrep i elevenes ytringsfrihet og i personlig frihet til å gi uttrykk for preferanser, tilhørighet og samhold, sier jusprofessor ved Universitet i Bergen (UiB), Hans Fredrik Marthinussen.

Han mener å forby bruk av russegensere ikke er lov, og lurer på hva slags juridisk råd fylkespolitikerne har fått før de fattet vedtaket.

NRK får vite at juridisk avdeling i fylkeskommunen ikke har vært inne i den vurderingen.

Les lenger ned i saken hva Fylkesordføreren svarer på det.

Vil hindre ekskludering

Målet til fylkespolitikerne er å hindre at elever som ikke er i en russegruppe føler seg utenfor. At bussgrupper dominerer russefeiringen har vært et stort tema i flere år.

I vår varslet regjeringa at de ville ta grep.

Les også Regjeringen advarer russen: Ville ikke inngått busskontrakt nå

Linde Cesilie Lannem, russepresident i Sandvika

Fylkestinget i Innlandet vedtok et nytt punkt i ordensreglene på de videregående skolene:

«Å markere grupper og/eller egne gjenger, herunder også russegrupper, gjennom å bruke symboler og effekter med formål å ekskludere andre medelever, aksepteres ikke da det motvirker et inkluderende læringsmiljø for alle.»

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener det blir vanskelig å vurdere om de som bruker klær med logo for russegrupper gjør det for å mobbe andre eller ikke.

Hans Fredrik Marthinussen

Jusprofessor ved UiB Hans Fredrik Marthinussen.

Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

– Det blir veldig vanskelig å håndheve hva som er formålet med å bruke en sånn genser, sier han.

Hvis politikerne hadde vedtatt at det ikke var lov med russeklær med gruppelogo generelt, mener han det helt klart hadde vært et ulovlig fattet vedtak. Han tror det er derfor de har valgt denne formuleringen.

– Betyr det at russen kan bruke genserne på skolen og si at de ikke gjør det for å ekskludere andre?

– Ja, det kan de. Så er jo spørsmålet hvor mye ubehag det skaper, sier Marthinussen.

Han tror dette blir så vanskelig at fylkespolitikerne burde ha latt være å gjøre vedtaket.

Bare fått positive tilbakemeldinger

Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, sier at han utelukkende har fått positive tilbakemeldinger.

Han sier de gjør mange reguleringer i ordensreglementet, som noen kan si går ut over enkeltindividets mulighet til handlinger og å uttrykke meninger gjennom skoledagen.

– Hva slags juridisk råd har dere fått i forbindelse med forslaget som ble vedtatt?

– Vi har jo kikka i regelverket og Udir (Utdanningsdirektoratet red.anm.) sin veileder. Og det jo ikke sånn at det er beint fram å tolke hva som er utenfor og innenfor i konteksten vi snakker om her, sier Breen.

Fylkesordfører i Innlandet Thomas Breen

Fylkesordfører i Innlandet Thomas Breen (Ap) har bare fått positive tilbakemeldinger på vedtaket.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Han sier at hvis det viser seg at det er i grenseland, eller over grensa, så vil de prøve det rettslig. Men han mener vedtaket står seg.

– Hvordan skal man vurdere om bruk av en genser med logo er ment å ekskludere andre elever?

– Vi mener vi skal snu på det. De får lov til å ha på russeklærne på skolen med skolens navn og egennavn. Øvrig symbolbruk vil vi ikke tillate, sier Thomas Breen.

Han sier at hvis elevene ikke forholder seg til ordensreglene gjentatte ganger, kan det gå ut over karakteren i orden og oppførsel.

Et av flere tiltak

Fylkesordføreren i Innlandet sier de har mye dokumentasjon på hvordan de synlige grupperingene i russekullene virker på ungdom. Både knytta til ekskludering og at det starter i ung alder.

Les også Kontakter 10.-klassinger om russetida på Instagram: – De gjør det for å tjene penger

Frida Skoglund og Mille Thorsnes

Fylkespolitikerne i Innlandet har gjennom vinteren innhenta erfaringer fra andre fylker på hva de har gjort for å inkludere flere i russefeiringen. Etter sommeren skal de se på tiltak som kan passe i Innlandet.

Han sier det kan være aktuelt å finne lokaler der de kan ha fester i samarbeid med frivillige, der det er trygt og alle kan komme, og arrangementer i mer kontrollerte former.

– Det er jo litt av problemet for russen i dag, at de ikke har noe sted å møtes, sier han.

I tillegg vil de jobbe med de nasjonale tiltakene, som er å flytte russetiden til etter 17. mai.

– Det er bare Norge i hele verden som har en så utagerende russefeiring som vi nå har fått gjennom de siste 20 åra, sier han.

Les også Tar oppgjør med egen russetid: – Helt absurd hvordan det har utviklet seg

(Fra venstre oppe) Jenny Sørli Asmervik og Sophie Filippa Schultz Willumsen. (Fra venstre nede) Victoria Dahl Lykke og Kari Vaagland Larsen.

Flere saker fra Innlandet

Hvit skogshare

Ser du hva som er feil med dette bildet?

Finnskogdagene

Nå går Finnskogdagene av stabelen: – En skikkelig milepæl