Hopp til innhold

Nytt Oslo-nei til nye sykehus

Oslo bystyre går nok en gang imot planene om å legge ned Ullevål sykehus og erstatte Ullevål med nye sykehus på Gaustad og Aker.

Det skjedde da Oslos folkevalgte onsdag avga sin høringsuttalelse til utviklingsplanen til Helse Sør-Øst fram mot 2040.

Kritikken denne gang går særlig på at kapasiteten ved de nye sykehusene blir for dårlig og at en rekke oppgaver er planlagt overført til Oslo kommune uten at konsekvensene er godt nok utredet.

– Det vil bli svært krevende for kommunen å få tilstrekkelig med helsepersonell til å overta så krevende oppgaver, heter det i uttalelsen.

Fødsels- og barselomsorgen blir spesielt nevnt som eksempel.

Bystyret er også skeptisk til at Helse Sør-Øst legger opp til mer bruk av «hjemmesykehus».

– Hvordan dette skal gjøres i praksis er helt på idéstadiet, og hva det forventes at kommunene stiller opp med av tjenester i hjemmesykehusene er ikke redegjort for, uttaler flertallet.

En annen bekymring er at pengebruken i Oslo vil gjøre at andre investeringsprosjekter i helseregionen blir utsatt.

Styret i Helse Sør-Øst tar endelig stilling til de omstridte sykehusplanene i Oslo fredag.