Hopp til innhold

Naturbrukslinje i VGS

Fra i høst vil Oslo igjen ha naturbrukslinje som tilbud på offentlig videregående skole.

Det er Stovner som vil ha både studiespesialiserende og yrkesfaglig linje innen naturbruk.

Ifølge rektor vil de rette seg både mot ungdom interessert i dyr og dyrehold, og mot ungdom opptatt av miljø, bærekraft og urbant landbruk.

Søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars.