Hopp til innhold

Nattog fra Oslo til København

Nattog mellom Oslo og København kan bli en realitet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har bedt Jernbanedirektoratet vurdere hva som skal til for å få nattoget på skinnene.

Han ser enten for seg et offentlig kjøp eller konkurranseutsetting. Innen 1. november er direktoratet bedt om å svare på når det eventuelt kan skje, hva det vil koste, hva som er det potensielle markedet og mulige konflikter med annen kommersiell trafikk på strekningen.

- Jeg håper vi får et slikt tilbud på plass. Grensekryssende jernbane er veldig spennende; både det å få tog til Malmø, København og videre til Europa, sier Hareide til NRK.

Knut Arild Hareide foran et tog
Foto: Tore Meek / NTB