Hopp til innhold

Myndighetene advarer mot slike boligfelt

Kommuner ønsker å bygge boliger over nedlagte søppelfyllinger. Men det synes miljømyndighetene er en dårlig idé.

Her lå boligen så ble revet, etter at det begynte å brenne på badet

Huset som sto nærmest ble helt ubeboelig og måtte rives. Gass i brannfarlige mengder strømmet inn i huset fra den gamle søppelfyllingen i området.

Foto: STIAN RUGSVEEN/STIAN PEDERSEN / NRK Flyfoto

– Bygninger hvor det skal oppholde seg mennesker bør ikke bygges over nedlagte avfallsdeponi.

Det sier Kristine Mordal Hessen, som er seksjonsleder i Miljødirektoratet.

– Heller ikke i randsonen til deponier bør det bygges hus, legger hun til.

Foto: Kristin Westby/ Miljødirektoratet

Hus på fyllinger kan gi helseplager, mener seksjonsleder Kristine Mordal Hessen i Miljødirektoratet.

Foto: Kristin Westby/ Miljødirektoratet

De klare anbefalingene står i en ny veileder til landets kommuner og fylkesmenn.

Det er første gang Miljødirektoratet går så klart ut mot bygging på nedlagte søppelfyllinger. Bak rådene står også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det er fyllingene hvor det ligger husholdningssøppel eller annet biologisk nedbrytbart avfall som er det store problemet. For disse produserer gass.

– Gassen som dannes i deponiet kan trenge inn i bygninger og føre til helseplager. Her har vi for lite kunnskap i dag. Men vi vet at det er stor usikkerhet om det er trygt å bo på gamle deponi og dette er i seg selv en belastning for dem som bor der, sier Hessen.

I tillegg er det en kjent sak at gass på avveie kan føre til branner og eksplosjoner.

Viser hvor galt det kan gå

Hus som blir skakke. Giftstoffer som tyter opp på bakken. Brennbar metan som lekker inn i hus. Boligeiere som ligger i årelang kamp for å få erstatning for verditapet. Dette er noen av historiene fra et boligfelt i Skedsmo (nåværende Lillestrøm kommune) som NRK har fulgt tilbake til januar 2017.

Demonstrasjon foran rådhuset i Skedsmo

For beboerne ved et nedlagt søppeldeponi i Lillestrøm har det vært en lang kamp for å komme seg vekk.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Kommunen bruker nå store summer for stoppe gass på avveie fra deres nedgravde fylling. Men mange familier frykter fortsatt for liv, helse og eiendeler. Under boring i en hage støtte kommunen nylig på en stor gasslomme og brennbar gass strømmet opp mot overflaten like ved husveggen.

Miljødirektoratet ønsker ikke å lage noen klar kobling mellom denne saken og de nye rådene.

– Det blir feil av meg å kommentere den enkeltsaken hvor det også pågår en rettssak, men det er selvfølgelig et av eksemplene vi kjenner til hvor det har vært utfordringer med bygging på deponi, sier Hessen.

Ikke absolutt forbud

Det finnes over 2000 nedlagte deponier i Norge og mange av dem ligger i tettbygde strøk.

– Vi ser i dag at det er økt interesse i kommunene for å ta i bruk disse arealene. Og det er bakgrunnen for at Klima- og miljødepartementet har bedt oss lage en tydeligere veiledning på dette området, forteller seksjonslederen.

Men noe totalforbud er det ikke. Utbygging på deponi vil være mulig hvis det kan dokumenteres at dette kan gjøres på en forsvarlig måte. Å nekte helt er ikke mulig, ifølge Hessen.

– Det er kommunene som bestemmer over arealbruken innenfor sine grenser. Vår rolle er å gi miljøfaglige råd og så er det helsemyndighetene som gir helsefaglige råd. Og våre råd er å unngå å bygge på nedlagte deponi, avslutter hun.

Søppeldeponi Skedsmo

Husene i Brånåsdalen er bygget inntil og delvis over den gamle fyllinga markert med rødt. Myndighetene fraråder nå slike byggeprosjekt.

Foto: NRK Luftfoto/Stian Rugsveen, Gregard Pallotta / NRK grafikk