Filmet boblende søppelgass rett ved huset

På opptaket kan man høre hvordan brennbar gass fra en søppelfylling bobler nede i bakken i familiens hage.

mobil borerigg og mann som betjener den

De skulle undersøke byggegrunnen ved huset da de støtte på gass i store mengder.

Foto: privat

– Her sto de og bora, sier Richard Møller og løfter opp en løs firkant av plenen like ved eneboligen i Brånåsdalen i Lillestrøm kommune.

Boligeier Richard Møller viser sted hvor kommunen fant metangass

Opp av hullet i bakken strømmet det metan fra den nedlagte søppelfyllinga som ligger i området.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Hullet som den mobile boreriggen lagde på plenen er støpt igjen. Og tryggest er nok det.

For da kommunen skulle ta prøver av byggegrunnen ved boligen traff boret på en gasslomme på sju meters dyp.

Richard Møller filmer hullet i hagen hvor den boblende lyden kommer opp.

Richard Møller filmer hullet i hagen hvor den boblende lyden kommer opp.

Opp av hullet strømmet forråtnelsesgassen metan fra den digre kommunale søppelfyllinga som ligger nedgravd i området.

På opptaket som Richard Møller gjorde med mobilen kan man tydelig høre hvordan gassen presser seg gjennom vann på vei ut av hullet. Det høres ut som en gryte som bobler på høykok nede i dypet.

– Det er urovekkende å ha det så nærme huset, sier familiefaren og nikker mot husveggen bare to meter unna.

– Det ble jo målt eksplosive konsentrasjoner av gassen ved hullet, legger han til.

I huset bor han, kona og de to små barna. Sammen med 13 andre familier ligger de i strid med kommunen som eier deponiet og som også solgte tomter som ligger delvis over fyllinga. De vant store erstatninger i tingretten, men kommunen har anket.

Marerittet for huseiere i randsonen er at brennbar gass finner veien inn i boligen og antenner. Det er også tidligere blitt oppdaget gass som står og lekker i uteområdene.

Forstår uhyggen

Lillestrøm kommune mener gasslommen på Møllers tomt lå så dypt at den ikke var noen fare for familien, men forstår uroen de føler.

–Ja, klart det er ikke noe hyggelig det. Det føles nok ganske utrygt når det skjer, medgir prosjektleder i Lillestrøm kommune, Lars Gundersen.

Lars Gundersen

Et uhyggelig funn for beboerne, men ikke direkte farlig, mener Lars Gundersen som er prosjektleder i Lillestrøm kommune.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det som er viktig for oss nå, er at vi får satt gassoppsamlingsanlegget i drift og at vi fortsetter overvåkningen sånn at vi kan utelukke at det oppstår en situasjon i boligen eller under boligen.

«Gass-oppsamlingsanlegget» er en rekke kummer og rør som kommunen har gravd ned i en park over det gamle søppeldeponiet. Målet er at dette skal suge til seg gassen og brenne den opp. Anlegget ble skrudd på tidlig i september. Kommunen måler også jevnlig i og under hus og har ifølge Gundersen bare funnet lave metanforekomster i oktober.

Infotavle ved søppelfylling

Her varsles beboerne om at det skal bygges et gassoppsamlingsanlegg over deponiet.

Foto: Thomas Martinsen / NRK Luftfoto

Beboere mener funnet av gasslommen innebærer at anlegget ikke klarer å fjerne gass på avveie.

– Det er for tidlig å si, svarer Gundersen.

–Vi har ikke fått satt det ordentlig i drift ennå. Det er en innreguleringsperiode nå. Alle styringssystemene skal testes før vi kan si noe sikkert om effekten av de gassbrønnene. Men det jobber vi med nå for å få ferdigstilt så fort som mulig, sier han.