Hopp til innhold

Millionstøtte til studieplasser ved fagskoler – flest i Oslo

Regjeringen øremerker 21,5 millioner kroner som skal gå til 500 nye studieplasser i fagskolene fra høsten 2024.

Oslo er fylket som får mest støtte, med 3,8 millioner. Midlene skal gå til 95 plasser.

Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, som ofte er tilrettelagt slik at man kan jobbe mens man studerer.

I NHO sitt kompetansebarometer for 2022 meldte 53 prosent av bedriftene at de manglet folk med fagskoleutdanning.

– Dette er et stort løft for viktige utdanninger. Nå får enda flere mulighet til å ta høyere yrkesfaglig utdanning, og det er stor etterspørsel i arbeidslivet etter folk med denne kompetansen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fordeler midlene, mens det er opp til fylkeskommunene å bestemme hvordan pengenes skal fordeles til skolene.